Novica

Odgovor Slovenije glede notifikacije predpisov za prenos direktiv Evropske unije o energetski učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 25. redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv Evropske unije o energetski učinkovitosti.

Vlada Republike Slovenije v zvezi z obrazloženim mnenjem pojasnjuje, da je bil v okviru prenove zakonodaje s področja energetike sprejet tudi Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE). Hkrati Republika Slovenija vsako leto Evropski komisiji poroča o doseganju deleža prihranka energije skladno z zahtevo direktive.

Glede ustreznega prenosa direktive in izvajanja zakonodaje Republika Slovenija dodatno pojasnjuje, da Agencija za energijo letno poroča glede izvajanja 7. člena zadevne direktive. Republika Slovenija meni, da so z zgoraj navedenimi ukrepi določbe Direktiv ustrezno in v celoti prenesene v nacionalni pravni red.

V zvezi z določili Direktive 2012/27/EU, v skladu s katerimi države članice pri oblikovanju ukrepov politike za izpolnitev svojih obveznosti glede prihranka energije upoštevajo potrebo po ublažitvi energetske revščine in informacije o izidu ukrepov za ublažitev energetske revščine vključijo v celovita nacionalna energetska in podnebna poročila, Republika Slovenija pojasnjuje, da je bila v mesecu oktobru letos na podlagi Zakona o oskrbi z električno energijo sprejeta Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev, s katero je določena definicija energetske revščine. V Republiki Sloveniji se izvaja več ukrepov, s katerimi se daje prednost ranljivim gospodinjstvom, vključno z energetsko revnimi in s tistimi v socialnih stanovanjih, pri izvajanju dela ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru nacionalnih sistemov obveznosti energetske učinkovitosti, alternativnih ukrepov politike ali programov ali ukrepov, ki se financirajo iz nacionalnega sklada za energetsko učinkovitost.

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je z navedenimi ukrepi zadovoljivo odgovorila na obrazloženo mnenje Evropske komisije.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika