Novica

Odločba o prenosu koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Avto-phone na vodotoku Kamniška Bistrica - Homška mlinščica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela odločbo, s katero se koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Avto-phone na vodotoku Kamniška Bistrica - Homška mlinščica, z dosedanjega koncesionarja Avto-phone d. o. o., prenese na koncesionarja Akustika group d. o. o.

Dosedanji koncesionar je zaradi pripojitve k drugi gospodarski družbi in zaradi njenega statusnega preoblikovanja zaprosil za prenos koncesije na novega koncesionarja. Akustika group d. o. o. je v last pridobila objekte in naprave, s katerimi se bo izvajala koncesija in izpolnjuje pogoje ter merila, predpisana za pridobitev koncesije.


© 2012 - 2021 Portal Energetika