Novica

Odplačni prenos kmetijskih zemljišč družbe RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je na včerajšnji 40. redni seji sprejela odločitev za odplačni prenos kmetijskih zemljišč družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. - v likvidaciji v last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družbe Slovenski državni gozdovi.

Družba RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji zaključuje s svojim delovanjem. Pred zaključkom zapiralnih del je potrebno kmetijska zemljišča prenesti na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o., saj je cilj Republike Slovenije, da se kmetijska zemljišča in gozdovi ohranjajo, upravljanje z njimi pa poteka po načelu trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja.

Kmetijska in gozdna zemljišča, ki so predmet prodaje, imajo tržno vrednost in v skladu z načelom gospodarnega upravljanja s premoženjem, bo družba RTH s prodajo pridobila potrebna denarna sredstva za dokončanje zapiralnih del in zaključek likvidacije.

Zaradi prenehanja delovanja RTH (in s tem prenehanja potrebe po njihovi rabi) se zemljišča prenesejo na upravljalca, katerega poslanstvo je strokovno in skrbno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči.
 
Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika