Novica

Odpoklic in imenovanje člana v nadzorni svet SODO d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 42. redni seji sprejela sklep o odpoklicu člana v nadzorni svet SODO d.o.o.

Vlada z dnem 5. 9. 2019 odpokliče Damirja Ivančića kot člana nadzornega sveta družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d.o.o..  

Namesto odpoklicanega člana se za čas do poteka mandata odpoklicanega člana, to je od 6. 9. 2019 do 13. 5. 2023, za člana nadzornega sveta imenuje mag. Hinka Šolinca, ki je na Ministrstvu za infrastrukturo trenutno zaposlen na mestu generalnega direktorja Direktorata za energijo.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika