Novica

Odprt natečaj za nagrade na področju energetske učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Zmagovalna podjetja in projekti bodo tudi finančno nagrajeni.

 

V okviru natečaja za nagrade na področju energetsko učinkovitih projektov in podjetij oziroma ustanov bosta organizatorja, Ministrstvo za gospodarstvo in Časnik Finance, aprila že petnajstič podelila nagrado za energetsko učinkovito podjetje in dvanajstič za energetsko učinkovit projekt, četrtič pa bo podeljena tudi nagrada za projekt obnovljivih virov energije. Objava razpisa natečaja se je pričela danes, projekte lahko podjetja in ustanove prijavijo vse do 7. marca 2011.

 

Povečanje obsega obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije postaja ena od prioritet svetovnega gospodarstva; aktualnih je kar nekaj zavez, sprejetih na ravni Evrope, ki se jim je pridružila tudi Slovenija in se zavezala, da bo povečala delež obnovljivih virov energije za 25 % in zmanjšala emisije toplogrednih plinov do leta 2020. Stroški energije lahko v podjetjih predstavljajo velik del, vendar lahko podjetja nanj pomembno vplivajo in ta strošek zmanjšujejo. Tega se podjetja vedno bolj zavedajo.


 »Ukrepi in akcijski načrt na ministrstvu za gospodarstvo so pripravljeni; na eni strani so finančne spodbude za podjetja, ustanove in tudi za gospodinjstva, ki želijo povečati učinkovito rabo energije in uvesti obnovljive vire energije; pomembno pa je tudi osveščanje in informiranje o pomenu in priložnostih, ki jih prinašajo vlaganja in prizadevanja na tem področju. Nagrajevanje najboljših na področju energetske učinkovitosti je eden od teh prizadevanj ministrstva. Natečaj je pomemben zato, da širši javnosti predstavimo inovativna in uspešna podjetja, ki so si za cilj zadala energetsko učinkovitost ali uporabo obnovljivih virov energije«, je na današnji novinarski konferenci poudarila ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić. Ministrica je povedala, da jo z optimizmom navdaja dejstvo, da je zanimanje za sredstva Eko sklada za sanacijo stavb v gospodinjstvih veliko. Povedala je tudi, da teče energetska sanacija bolnišnic, za kar je namenjenih 52 milijonov evrov; za sanacijo domov za starejše občane je predvidenih 20 milijonov evrov sredstev; skratka za sanacijo bolnišnic, domov za starejše občane, srednjih šol je predvidenih okrog 100 milijonov evrov.  Subvencije za zeleno električno energijo so ustaljen način doseganja zahtevnih ciljev; okrog 70 milijonov evrov se letno vloži za ta namen, je med drugim še povedala ministrica. 


Ministrstvo pa bo najboljša podjetja na natečaju tudi finančno nagradila z 2.000 evri.


V preteklih letih je na natečaju sodelovalo že več kot 220 podjetij. Lani so bili nagrajeni Hotel Eko Park Bohinj, Energetska agencija za Podravje in podjetje Lido iz Vrhnike s projektom poslovne stavbe. Razpis je namenjen tudi projektantom, podjetjem za energetsko oskrbo, dobaviteljem opreme. V letošnjem letu so natečaj nadgradili, saj bo nagrada za energetsko učinkovito podjetje prvič razdeljena na podkategoriji, in sicer na nagrado za energetsko učinkovito večje podjetje ter nagrado za energetsko učinkovito manjše podjetje ali ustanovo, za katero se lahko prijavijo organizacije iz industrije in storitvenega sektorja, katerih letni stroški za nakup energije in goriv ne presegajo 500.000 evrov, in organizacije iz javnega sektorja ne glede na višino teh stroškov. »Prepričan sem, da bo tudi ta delitev prispevala k večjemu številu prijav, saj je v Sloveniji veliko manjših podjetij in ustanov, ki si prizadevajo za čim boljšo energetsko učinkovitost«, je povedal mag. Boris Selan, predsednik komisije za podeljevanje nagrad. Ostajata pa nagradi za energetsko učinkovit projekt in najboljši projekt uporabe obnovljivih virov energije, s katero želijo organizatorji nagraditi prizadevanja organizacij za trajnostni razvoj z uvajanjem energetskega menedžmenta in vlaganji v energetsko učinkovitost in večjo uporabo obnovljivih virov energije. Peter Frankl, direktor in urednik Časnika Finance, je povedal, da je postala nagrada že tradicionalna, zato želijo organizatorji narediti neko pametno, širšo in družbeno koristno akcijo. »Hkrati pa želimo iz učinkovite rabe energije narediti tudi posel, saj je danes učinkovito samo tisto podjetje, ki to zna. Namreč podjetje, ki danes ni energetsko učinkovito, ne more poslovati uspešno in nagrajenci natečaja dokazujejo, da je energetsko in okoljsko učinkovitost mogoče uspešno pretvoriti v prihranke in celo poslovno prednost. Če vse to združimo, imamo lahko tudi novo kakovost, zaradi katere smo lahko vsi skupaj tudi bogatejši,« je še dodal Frankl.


Prijave na  natečaj lahko podjetja in ustanove oddajo do 7. marca 2011, nagrajenci pa bodo razglašeni 11. aprila 2011 na konferenci Dnevi energetikov v Portorožu, ki jo Časnik Finance že trinajstič organizira skupaj z Institutom Jožef Stefan.

 

Več informacij na spletni strani: http://www.finance-akademija.si/energetiki11
fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/energetika/natecaj_energetska_ucinkovitost_gradivo_za_medije_final.doc


© 2012 - 2021 Portal Energetika