Novica

Odprt razpis KIC InnoEnergy za podpore projektom razvoja inovativnih energetskih proizvodov in storitev

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Organizacija KIC InnoEnergy je objavila razpis za podpore podpore inovativnim projektom, ki imajo za cilj zmanjšanje stroškov oskrbe z energijo oz. energetskimi storitvami ter izboljšanje zanesljivosti in ekonomičnosti obratovanja energetskih sistemov, pogonov in naprav na podlagi inovativnih rešitev.

Partnerski pristop KIC InnoEnergy je usmerjen v razvoj laboratorijskih idej z namenom uspešnega prodora inovativnega izdelka ali storitve na trg.

KIC InnoEnergy je organizacija, ki združuje izobraževanje, raziskave in industrijo z namenom spodbujanja trajnostne energije in s tem povezanih tehnoloških inovacij po vsej Evropi. Podpirajo raziskovalne ustanove, podjetja in univerze v zadnji fazi procesa lasiranja inovativnih energetskih proizvodov in storitev na trg.

KIC InnoEnergy je financirana s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) s strani 27 delničarjev, ki so ključni akterji na področju energetike, industrije, raziskovalnih centrov in univerz.

Na razpis KIC InnoEnergy se lahko prijavijo raziskovalne inštitucije ter mala in srednje velika podjetja z ambicijami razvoja izumov v tržno zanimive produkte iz naslednjih področjih:

 • obnovljivih virov energije,
 • kemičnih in alternativnih goriv,
 • naprednih tehnologij rabe jedrske energije ter konvergence jedrske in obnovljivih virov energije,
 • tehnologij čistega premoga,
 • naprednih stavb, energetskih sistemov in mest,
 • naprednih evropskih električnih omrežij in sistemov hranjenja električne energije.

Upravičeni konzorciji, mora ob prijavi izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • imeti inovativni izdelek ali storitev v zaključni fazi razvoja (pilotni proizvod ali opravljen testni preizkus),
 • mora zbrati 3 do 7 evropskih partnerjev iz sektorjev raziskav in industrije,
 • od samega začetka mora biti v konzorcij vključena vsaj ena družba za komercializacijo izdelka ali storitve,
 • član konzorcija mora biti vsaj en partner iz KIC InnoEnergy,
 • konzorcij morajo sestavljati partnerji iz najmanj dveh različnih držav.

Za dodatne informacije se interesenti lahko obrnejo na g. Andreja Klemenca iz Regionalega centra za okolje Slovenija -  REC Slovenija (andrej.klemenc@rec-lj.si, 041/ 222-783).


Vir: REC Slovenija


© 2012 - 2024 Portal Energetika