Novica

Odprtje RTP Moste in sodobnega 110 kV stikališča v Mostah pri Žirovnici.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić se je v ponedeljek, 6. 9. 2010, ob 15. uri udeležila slavnostnega odprtja RTP Moste in sodobnega 110 kV stikališča v Mostah pri Žirovnici.

 

V govoru je poudarila, da je graditev nove razdelilne transformatorske postaje (RTP) in sodobnega 110 kilovoltnega (kV) stikališča v Mostah pri Žirovnici izredno pomembna za zagotavlanje ustrezne kakovosti električne energije večjega dela zgornje Gorenjske.

Razvojne študije so že pred leti pokazale, da zaradi dokončne ukinitve neperspektivnega 35 kV napetostnega nivoja ni mogoče več zagotavljati kvalitetnega napajanja odjema problematičnih območij Bleda, Bohinja in Kranjske Gore. Izgradnja nove RTP Moste in rekonstrukcija obstoječega 110 kV stikališča z novo transformacijo na 20 kV je bila zato nujna.

Zaradi pomembnosti te sistemske RTP in stikališča je k projektu pristopil tudi Elektro-Slovenija in sklenil sporazum z Elektrom Gorenjska in Savskimi elektrarni o skupni graditvi in sofinanciranju nove RTP in GIS stikališča. S skupnimi močmi so bili nato Elektro-Slovenija, Savske elektrarne in Elektro Gorenjska kos izzivom hkratnega načrtovanja sredstev, združitve delovnih moči in znanja pri gradnji tega tehnološko sodobnega objekta. V novejši zgodovini elektrogospodarstva je to šele drug primer, da so se združile tri družbe, in sicer proizvodnje, prenosa in distribucije ter skupaj zgradile pomemben element omrežja.

Želimo si, da bosta nova RTP in stikališče, ki ju danes slavnostno otvarjamo, dolgoročno dobro obratovala, zanesljivo pošiljalo električno energijo v prenosno omrežje in s tem zagotavljala kakovostno napajanje odjema. Še posebej na območju Bleda, Bohinja in Kranjske Gore.

Novo stikališče s kabelskimi priključitvami daljnovodov pomeni za kraj bistveno boljše izkoriščanje prostora za postavitev novih objektov in lepši videz samega kraja.© 2012 - 2021 Portal Energetika