Novica

Okoljevarstveno soglasje za HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Agencija RS za okolje pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je 7. februarja 2014 izdala okoljevarstveno soglasje za HE Brežice nosilcema posega, Hidroelektrarnam na spodnji Savi, d.o.o. in INFRI izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., ki se nanaša na gradnjo jezovne zgradbe z akumulacijskim bazenom, gradnjo visokovodnih nasipov za zaščito naselij, gradnjo drenažnih kanalov v zaledju, ureditev potoka Močnik in ravnanje z rodovitno prstjo na zemljiščih.

Na odločbo se je možno pritožiti v 15 dneh od dneva vročitve, vendar so se v družbi HESS možnosti pritožbe odpovedali. Glede na zaključene dosedanje aktivnosti, je družba HESS že vložila vlogo za gradbeno dovoljenje. Glede na oddano vlogo in roke same izdaje, se gradbeno dovoljenje za HE Brežice pričakuje v mesecu marcu 2014.

Predsednik odbora za gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi Niko Galeša je povedal, da naj bi naložba v energetski del HE Brežice stala približno 118 milijonov evrov oz. štiri odstotke manj od prvotno predvidenega zneska, naložba v njen infrastrukturni del pa 129 milijonov evrov oz. dva odstotka manj od prvotne ocene. HE Brežice bodo sicer začeli graditi dve leti pozneje, kot je bilo sprva predvideno.

HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 45 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 GWh. V slovenski elektroenergetski sistem prispevala približno en odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji, proizvajala pa bo tudi vršno energijo ter nudila možnosti za prodajo sistemskih storitev. Predvidena je polna avtomatizacija elektrarne in obratovanje brez posadke ter daljinsko vodenje iz centra vodenja.


© 2012 - 2024 Portal Energetika