Novica

Omerzel in Zanonato našla skupen dogovor glede plinskega terminala

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Slovenski minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel in italijanski minister za gospodarski razvoj Flavio Zanonato sta 18. septembra 2013 na srečanju v Rimu med drugim govorila o umestitvi plinskih terminalov v Severnem Jadranu.

Sklenjen je dogovor, da bosta Slovenija in Italija, v zvezi z umestitivijo plinskih terminalov v Severnem Jadranu, vse odločitve sprejemali skupaj. Na pobudo Slovenije se bo ta dogovor kot zapisana zaveza vnesel v opombo Skupnega evropskega seznama prednostnih energetskih projektov t.i. PCI- liste.


Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je poudaril, da je z vidika strateške energetske upravičenosti plinski terminal v Severnem Jadranu potreben, vendar mora biti družbeno in okoljsko sprejemljiv ter mora imeti politično podporo obeh sosednjih držav. Omenjeni dogovor je zlasti pomemben z vidika negativne okoljske presoje za postavitev kopenskega plinskega terminala v Žavljah in posledičnega nasprotovanja Republike Slovenije, številnih civilnih iniciativ ter dežele Furlanije Julijske krajine, s katero ga je pred srečanjem podrobneje seznanila tudi slovenska poslanka v italijanskem parlamentu Tamara Blažina. Pomemben datum je 2. oktober 2013, ko mora svojo odločitev o tem sprejeti tudi Evropska komisija.
 
Ministra sta se v nadaljevanju pogovorov dotaknila tudi projekta gradnje plinovoda Južni tok ter bila enotnega mnenja, da se omenjeni plinovod realizira v skladu z EU določili. Italijanskega ministra je slovenski minister znova opozorili še na problem motenj radio frekvenčnega spektra na slovenski strani ter ga pozval za dodatna pojasnila.
 
Ob koncu srečanja sta oba ministra izrazila željo po krepitvi nadaljnjega sodelovanja, zlasti na področju možnosti investiranja italijanskih podjetij v ključne energetske in infrastrukturne projekte. Njuno naslednje srečanje bo glede na dogovor v Sloveniji, saj sta oba sogovornika izrazila željo po dobrem medsosedskem sodelovanju.


© 2012 - 2024 Portal Energetika