Novica

Operativna poslovna organiziranost v času krize v slovenskem gozdu

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o operativni poslovni organiziranosti v času krize v slovenskem gozdu, ki je nastala kot posledica ledene ujme.

Dobro delujoč trg z energijo je osnovni predpogoj za ponovno gospodarsko rast in zagotovitev konkurenčnih cene energije za odjemalce.

Zavod za gozdove Slovenije ocenjuje, da bo v 40 % gozdnih površin, ki jih je poškodoval žled, za 194 milijonov evrov škode ter da bo treba posekati okoli 7 milijonov m3 poškodovanega lesa. Največ je poškodovanih listavcev. Čimprejšnje spravilo lesa iz poškodovanih državnih in zasebnih gozdov je nujno, če hočemo, da se ta les koristno uporabi. Zaradi preprečitve kalamitete po podlubnikih, pa je prioritetno hitro odstraniti iglavcev. Sistem sanacije slovenskih gozdov mora biti stroškovno učinkovit, racionalen, transparenten in dovolj hiter.

S tem se odpirajo možnosti za nova delovna mesta in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v lesno predelovalni panogi, obravnavanje lesa, kot strateške surovine Slovenije, razvijanje in vpeljavo sodobnih tehnologij z visoko dodano vrednostjo, povezovanje institucij znanja in podjetniškega sektorja, pridobivanja evropskih nepovratnih sredstev na javnih razpisih, večanja izkoristka lesa, kot strateške surovine in možnost predelave lesnih ostankov v lesno biomaso (sekance, pelete, brikete, polena in v žagan les ter les za celulozo in plošče).

Vir: MKO


© 2012 - 2023 Portal Energetika