Novica

Opolnoči nižja maloprodajna cena bencinskega goriva

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Od 23. maja do vključno 5. junija 2023 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,382 evra za liter, dizelskega goriva 1,426 evra za liter in kurilnega olja za ogrevanje 1,010 evra za liter.

Regulirane cene naftnih derivatov (95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje) se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Na bencinskih servisih izven območja avtocest in hitrih cest bo v novem 14-dnevnem obdobju, od 23. 4. 2023 do 5. 6. 2023 za regulirane cene naftnih derivatov potrebno plačati:

  • 1,382 evra za liter 95-oktanskega bencina (NMB-95), kar je 0,8 centa EUR manj kot doslej, 
  • 1,426 evra za liter standardnega dizelskega goriva, kar je 0,5 centa EUR več kot doslej.

Za liter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) brez vključenega stroška prevoza bo v tem obdobju potrebno plačati 1,010 evra za liter, kar pomeni podražitev za 0,9 cent.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest za pogonski gorivi omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 bencina. Trgovska marža za kurilno olje (ELKO) znaša največ 0,08 evra za liter.

V naslednjem 14-dnevnem obdobju se višina trošarine za vse tri naftne derivate ne spreminja.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika