Novica

Opomin zaradi nenotofikacije prenosa Direktive Sveta o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji je prejelo uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive Sveta o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov v pravni red Republike Slovenije.

Skladno z 258. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije je bila Vlada Republike Slovenije pozvana, da v dveh mesecih po prejemu uradnega opomina predloži svoje pripombe k stališču Evropske komisije glede nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive.

Odgovor Vlade Republike Slovenije Evropski komisiji je naslednji:

  • Republika Slovenija je večji del določb prenesla z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah ter Pravilnikom o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov.
  • Nekatere določbe Direktive je Republika Slovenija že prenesla v svoj pravni red z Zakonom o blagovnih rezervah, Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah ter Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti. Vsi navedeni predpisi so že bili notificirani Evropski komisiji z vnosom v njeno elektronsko notifikacijsko bazo.
  • Za popolni prenos Direktive mora Republika Slovenija prenesti le še 20. člen te direktive. Za prenos tega člena Direktive bo Republika Slovenija sprejela Uredbo o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati (uredba).
  • Republika Slovenija si prizadeva, da bo ta uredba sprejeta v najkrajšem možnem času. Predlog uredbe je trenutno v medresorskem usklajevanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami in jo bo Vlada Republike Slovenije predvidoma potrdila na svoji seji v mesecu aprilu 2013.


Besedilo predloga uredbe je bilo posredovano Evropski komisiji.


© 2012 - 2022 Portal Energetika