Novica

Opozorilne splošne stavke v energetiki ne bo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na podlagi danes sklenjenega pisnega dogovora med ministrstvom, pristojnim za energetiko, in Stavkovnim odborom Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije je napovedana opozorilna splošna stavka zaposlenih v slovenskem elektrogospodarstvu odpovedana. Minister Samo Omerzel in predsednik SO SDE Slovenije Branko Sevčnikar sta kot podpisnika dogovora prepričana, da je bil s tem storjen pomemben korak, zlasti v luči krepitve socialnega dialoga in vzajemnega zaupanja vseh deležnikov.

Stavka bi lahko imela nepredvidljive posledice, ki niso v interesu nobenega od partnerjev (Foto: MZIP).

Podpisniki se strinjajo, da splošna opozorilna stavka v elektroenergetiki, ki je bila napovedana za 28. 08. 2014, ni v interesu nobenega od socialnih partnerjev. S podpisom tega dogovora se socialni partnerji zavezujejo, da bodo stavkovne zahteve reševali na podlagi vzpostavljenega  trajnega socialnega dialoga po posameznih področjih v okviru Ekonomsko socialnega odbora na področju energetike (ESOE). Cilj  socialnih partnerjev je torej poiskati takšne rešitve, ki bodo v največji meri zadovoljile vse podpisnike tega dogovora.

Med ključne zaveze sodi obravnava in usklajevanje vladnih energetskih predpisov, ki vplivajo na ekonomsko in socialno stanje delavcev energetike. Socialni partnerji bodo nadaljevali pogajanja o spremembah in dopolnitvah panožnih kolektivnih pogodb v dejavnosti elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije.

 

Ob vzajemnem spoštovanju obeh podpisnic so se socialni partnerji zavezali za izboljšanje ekonomsko-socialne varnosti zaposlenih ob upoštevanju makroekonomskih kazalcev na eni strani, ter na drugi strani ob upoštevanju interesov državljanov in celotnega gospodarstva Slovenije za nadaljnje zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z električno energijo.

Minister Omerzel je ob tem dodal: »Sklenjeni dogovor ni le pomemben z vidika odpovedi splošne stavke energetikov, temveč je njegova dodana vrednost zlasti v tem, da je do dogovora, kot prvega koraka v smeri tvornega socialnega dialoga, prišlo prav v času ključnih političnih sprememb oz. menjav. In hkrati v smeri, da prihajajoči vladi omogoča dobre pogoje za oblikovanje nujnih strateških in kriznih korakov, ki nas v prihodnje čakajo v slovenski energetiki«.

 

V procesu pogajanj je Slovenski državni Holding (SDH) kot upravljavec državnih energetskih družb zavrnil aktivno vlogo pri iskanju rešitev za nastale težave ter odklonil podpis dogovora. Stavkovni odbor SDE Slovenije bo skozi socialni dialog z Vlado RS problematiziral delovanje SDH na področju slovenske energetike in ji ponovno predlagal v razmislek spremembo zakona o SDH, s katero bi se energetske družbe izločile iz portfelja SDH d.d., saj ne more mimo dejstva, da je z njegovo neaktivnostjo soodgovoren za nastale težave v gospodarskih družbah Nafta Petrochem, HSE, ter posredno TET.

Vir: MZIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika