Novica

Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je sprejela opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-8/13 z dne 7.1.2013 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES v pravni red Republike Slovenije.

S sklepom se daje usmeritvena navodila za zastopanje Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije. Opredelitev se posreduje Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije.

Dne 7.1.2013 je Evropska komisija pred Sodiščem EU proti RS vložila tožbo zaradi nenotifikacije predpisov za prenos tretjega energetskega zakonodajnega paketa, ki prinaša nadaljnjo integracijo notranjega energetskega trga EU.

Evropska komisija Sodišču EU predlaga, da Slovenijo do odprave očitane kršitve kaznuje z 10.287,36 evrov denarne kazni na dan, od dneva izreka sodbe naprej.

Slovenija mora za odpravo tožbe sprejeti nov Energetski zakon in ga čim prej notificirati. Novela EZ-F je bila dne 7.3.2013 sprejeta na vladi in poslana v proceduro Državnemu zboru.

Slovenija poskuša v odgovoru na tožbo izpodbijati samo višino predlagane kazni (ključni argumenti: delni prenos zakonodaje je že narejen, glede na analize trg dobro deluje), ne oporeka pa ugotovitvam Evropske komisije, da večina ključnih določb tretjega energetskega paketa v slovensko zakonodajo še ni prenesena.


© 2012 - 2024 Portal Energetika