Novica

Opredelitev Republike Slovenije v zvezi z Direktivo o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela opredelitev Republike Slovenije k repliki Evropske komisije z dne 13. 05. 2013 v sodnem postopku v zadevi Evropske komisije proti Republiki Sloveniji zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES v pravni red Republike Slovenije.

V opredelitvi RS vztraja na predlogu Sodišču EU, da zniža denarno kazen skozi znižanje koeficienta resnosti kršitve, saj je obseg prenosa v obstoječo zakonodajo bistveno večji kot to trdi Evropska komisija. Prav tako se vztraja, da je potrebno pri določitvi resnosti kršitve upoštevati dejansko stanje na trgu, kjer pa slovenski trg primerjalno gledano deluje bolje kot v mnogih državah članicah, ki imajo prenos že narejen. Prav tako Evropska komisija ni dokazala trditve o prikrajšanju gospodarskih subjektov in odjemalcev. RS predlaga ustno obravnavo, kjer bi podrobneje lahko pojasnili naše argumente in se zavezuje, da bo novi energetski zakon in relevantne podzakonske akte sprejela v najkrajšem možnem času ter izvedla popolno notifikacijo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika