Novica

Oskrba z elektriko motena po vsej državi

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Zaradi obilnega sneženja in predvsem žleda, ki je v petek 31.1.2014 povzročil številne izpade električne energije na področju distribucijskega območja Elektro Primorske, se težave širijo v notrajnost države. Po vsej državi je brez oskrbe z elektriko preko 100.000 odjemalcev. Vse razpoložljive ekipe so na terenu in si intenzivno prizadevajo čim hitreje odpraviti okvare. Na terenu pomagajo tudi ekipe civilne zaščite, gasilci in pripadniki slovenske vojske. Prebivalce opozarjamo, da ostajajo doma, se ne približujejo napetostnih vodom in ne uporabljajo dvigal.

Zaradi obilnega sneženja in predvsem žleda se težave z izpadi električne energije širijo v notrajnost države.


Na posameznem distribucijskem omrežju je stanje naslednje:


Elektro Primorska
Na distribucijskem območju je brez napajanja preko 200 transformatorskih postaj oz. okoli 6000 odjemalcev električne energije na postojnskem, pivškem in goriškem območju. Zaradi padcev drevja, polomljenih drogov in pretrganih žic je še vedno več daljnovodov brez električne energije. V okvari je zaradi pretrganih vodnikov 110 kV daljnovod Pivka – Postojna in posamezni 20 kV napajalni daljnovodi, kjer so zaradi zmrzali porušeni tudi betonski drogovi. Ministrstvo za obrambo je v Postojno poslalo 30 električnih agregatov za stanovanjske hiše ter 5 večjih agregatov za oskrbo zdravstvenih domov in šol. Zaradi okvar na omrežju prihaja do pretrgov in padcev nizkonapetostnih vodov. Obstaja možnost, da so le-ti pod napetostjo, kar je izredno nevarno.

Elektro Ljubljana
Na distribucijskem območju je brez napetosti preko 1600 transformatorskih postaj. Oskrba z električno napetostjo je motena pri preko 50.000 odjemalcih na območjih Cerknice, Logatca, Vrhnike, Žirov, Kočevja, Ribnice, Dobrepolja, Grosuplja, Kamnika, Domžal, Litije, Črnomlja, Zagorja, Radeč. Najhuje je na področju Starega trga, kjer so odjemalci na področju Babnega polja že več kot 24 ur brez električne energije.

Elektro Maribor
Na distribucijskem območju je brez napetosti okoli 20.000 odjemalcev v skoraj 500 transformatorskih postajah. Težave so predvsem na območju Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric, ki jih pokrivajo RTP Ruše, Sladki vrh, Rače, Dobrava, Radenci, Breg in Slovenske Konjice. Za območje SV Slovenije je razglašen rdeči alarm. Razmere se zaostrujejo, območje izpadov se širi.


Elektro Celje

Na distribucijskem območju Elektra Celja je brez napajanja okoli 23.000 odjemalcev na območju Koroške in Šaleške doline ter Savinjske doline. Na področju Koroške in Šaleške doline je brez napajanja 550 transformatorskih postaj, na področju Savinjske doline pa 300 transformatorskih postaj.

 

Elektro Gorenjska 

Na distribucijskem območju Elektro Gorenjske je brez elektrike okoli 4000 odjemalcev, največ na območjih Pokljuke, Jezerskega, Tržiča in Škofje Loke. Težak sneg in žled podirata drevesa, sneg se oprijema drogov in vodnikov, ponekod so se zrušili tudi daljnovodi. Nekatere ceste so zaradi podrtega drevja neprevozne.

 

Slovenija je že zaprosila za pomoč Italijo in Hrvaško. Če bo škoda zaradi večje naravne nesreče ocenjena na več kot 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2002 ali več kot 0,6 % BDP, bo Slovenija lahko zaprosila za finančno pomoč iz EU solidarnostnega sklada.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika