Novica

Otvoritev nove 110/20 kV razdelilno transformatorske postaje Bohinj

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

V Bohinju so odprli novo 110/20 kV razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Bohinj s 1.000 m priključnim kablovodom in novo 110 kV stikališče. Investicija v vrednosti 4,15 milijona evrov predstavlja osnovni napajalni vir elektrodistribucijskega omrežja celotne Bohinjske doline. S projektom investitor Elektro Gorenjska pomembno prispeva k izboljšanju in ohranjanju kakovosti zanesljive oskrbe z električno energijo na območju Bohinjske doline, s tem pa je vzpostavljen tudi pogoj zaokroženja t.i. gorenjske energetske zanke. Slavnostne otvoritve se je udeležil državni sekretar iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor mag. Bojan Kumer.

Do nove RTP Bohinj in novega stikališča v manj kot dveh letih (Foto: Gorazd Kavčič).

Izgradnja nove RTP v Bohinju in 110 kV stikališča predstavlja enega ključnih korakov izboljšanja zanesljivosti in kakovosti oskrbe odjemalcev z električno energijo. Projekt zagotavlja tehnično ustreznejše in zanesljivejše pogoje priključne moči, kar za odjemalce dolgoročno pomeni tudi nižje stroške. Nova RTP Bohinj omogoča tudi boljše obvladovanje napetostnih razmer, saj je omrežje vedno bolj obremenjeno. Predvsem pa predstavlja izhodišče za izgradnjo nove distribucijske 110 in 20 kilovoltne daljnovodne povezave med Bohinjem in Železniki, ki bo dokončno sklenil t.i. gorenjsko energetsko zanko. S tem bo zagotovljena varna, nemotena, zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo celotni Gorenjski, tudi na močno razgibanem geografskem območju. 

»Z izgradnjo nove, pomembne pridobitve Elektra Gorenjska ter celotne Gorenjske regije, smo dosegli več ciljev. Investicija je potekala skladno z vsemi časovnimi in finančnimi načrti, ob tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in partnerji. Projekt bo še dodatno izpolnil temeljno obljubo Elektra Gorenjska – zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo na najbolj zahtevnih terenih. Projekt pa bo zagotovo vplival tudi na gospodarski razvoj regije. Predvsem pa sem vesel, ker nam bo pridobitev omogočila, da pričnemo sklepni del dejanja gorenjske energetske zanke in s tem dokažemo, da zahteven geografski teren, spoštovanje čudovite gorenjske narave ter gospodarski razvoj lahko korakajo z roko v roki«, je zadovoljen mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra Gorenjska.

 

Pripravljalna dela za izgradnjo novega 110 kV stikališča so se pričela konec leta 2011. Marca 2012 so nadaljevali z gradbenimi deli, ki so se zaključila decembra 2012. Po končanih elektro-montažnih delih in po uspešno opravljenih preizkusih, je bil letos spomladi opravljen še strokovno-tehnični pregled. S tem so bili vzpostavljeni pogoji za vključitev objekta v elektroenergetsko omrežje in za opravljanje funkcionalnih in zagonskih preizkusov. S 3. oktobrom 2013 je bil elektroenergetski objekt vključen v distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska.

 

Slavnostne otvoritve se je udeležil tudi državni sekretar iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor mag. Bojan Kumer, ki je v uvodnem nagovoru poudaril pomembnost investicij izven velikih mestnih središč ter izpostavil, da je ta investicija v prenosno distribucijsko omrežje izjemnega pomena za razvoj gospodarstva na tem območju in zagotavljanja električne energije na Gorenjskem. Dodal je, da se Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zaveda pomembnosti razvoja distribucijskega omrežja in podpira vsa prizadevanja na tem področju.


Več informacij o celotnem projektu izgradnje daljnovoda med Bohinjem in Železnik na spletni strani investitorja Elektro Gorenjska, d.d.


© 2012 - 2022 Portal Energetika