Novica

Petrol objavil javna razpisa za nepovratane finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Petrol je dne 03. maja 2013 objavil dva javna razpisa in sicer razpis za izvedbo energetskih pregledov v skupni višini nepovratnih sredstev 30.000 EUR in razpis za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja v skupni višini nepovratnih sredstev 50.000 EUR. Sredstva so namenjena občinam javnim skladom, javnim agencijam, zavodom, ustanovam in društvom, registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim ter podjetjem s sedežem v Sloveniji. Skrajni rok za prijavo je 30. julij 2013 oziroma do obvestila o porabi sredstev.

Višina sofinanciranja posameznega projekta znaša od 30 do 50 % upravičenih stroškov glede na velikost/status subjekta.

Nepovratne finančne spodbude se podeljujejo na podlagi programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih v skladu s pravili o državnih pomočeh, pomočeh "de minimis" ter subvencijah, kot to določa Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 89/2008, 25/2009, 58/2012).Javni razpis PETROLURE/2013/R1 je namenjen nepovratnim finančnim spodbudam za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo energetskih pregledov.


Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe (vlagatelji):

  • občine,
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE),
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 30.000,00 EUR. Višina sofinanciranja posameznega projekta znaša od 30 do 50 % upravičenih stroškov glede na velikost/status subjekta oz. do največ 5.500 EUR.


Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 07. 2013 oziroma do obvestila o porabi sredstev.


Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 14. 05. 2013 ob 9.00, nato pa vsako delovno sredo in petek do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

 

Podrobnejše informacije o javnem razpisu

 


Javni razpis PETROLURE/2013/R2 je namenjen nepovratnim finančnim spodbudam za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja.


Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe (vlagatelji):

  • občine,
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE),
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 50.000,00 EUR. Višina sofinanciranja posameznega projekta znaša od 30 do 50 % upravičenih stroškov glede na velikost/status subjekta oz. do največ 10.000 EUR.


Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 07. 2013 oziroma do obvestila o porabi sredstev.


Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 14. 05. 2013 ob 9.00, nato pa vsako delovno sredo in petek do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.


Podrobnejše informacije o javnem razpisu


© 2012 - 2023 Portal Energetika