Novica

Po uspešnem gorivnem ciklusu se v soboto začenja redni remont NE Krško

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Po osemnajstih mesecih uspešnega obratovanja bodo nuklearno elektrarno Krško (NEK) po zaključenem 27. gorivnem ciklusu v soboto 11. aprila 2015 za dober mesec dni izključili iz elektroenergetskega omrežja, saj bo v elektrarni potekal redni remont.

Večji vzdrževalni posegi, ki bodo izvedeni med remontom so: zamenjave 56 gorivnih elementov, vizualni in ultrazvočni pregled goriva,ultrazvočni pregled svežnjev kontrolnih palic, ultrazvočni pregled reaktorske posode,izpiranje usedlin s cevnih sten uparjalnikov, pregled U-cevi uparjalnikov, remont ene od dveh nizkotlačnih turbin.

NEK stalno dopolnjuje in posodablja tehnološke sisteme, delovne procese in organizacijo. Odločitve o posodobitvah temeljijo na predpisih in industrijskih priporočilih ter lastnih in mednarodnih obratovalnih izkušnjah. Posodobitve prispevajo k povečanju varnosti in zanesljivosti obratovanja. Vlaganja v tehnološko nadgradnjo v lanskem letu, ko ni bilo remonta, so vključevala 17 manjših tehnoloških posodobitev, ki so jih izvedli med obratovanjem.

Med letošnjim remontom, ki se bo začel 11. aprila 2015 in bo trajal približno mesec dni, bo izvedenih 25 posodobitev različnega obsega in zahtevnosti. Med pomembnejšimi dejavnostmi remonta bodo zamenjava središčne instrumentacije reaktorja, preusmeritev hladilnega pretoka skozi sredico, s katero bo dolgoročno zagotovljena celovitost goriva, namestitev ultrazvočnega sistema merjenja nivoja hladila primarnega sistema, ter zaključek večletnega projekta celovite prenove 400-kilovoltnega stikališča NEK. Ob vrsti nadzornih preizkusov opreme in preverjanju njenega stanja, ki za svojo izvedbo zahtevajo zaustavitev elektrarne, so še zamenjava notranjih delov in pregled reaktorske črpalke, pregled določenih zvarov primarnega kroga ter zamenjava izmenjevalnikov toplote na hladilnih enotah zadrževalnega hrama. Po zamenjavi nizkotlačnih turbin leta 2006 bo NEK letos prvič izvedla tudi obsežni remont ene izmed njih.

Poleg zaposlenih v NEK bodo pri remontu sodelovali še delavci skoraj 50 podjetij pogodbenih izvajalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja. Skupen cilj na področju vseh remontnih aktivnostih je kakovostna izvedba del, kar bo temelj za varno in zanesljivo obratovanje elektrarne v naslednjem gorivnem ciklusu. 


V 27. gorivnem ciklusu, ki se je začel 19. 11. 2013 in bo zaključen z izključitvijo elektrarne iz elektro- energetskega omrežja 11. 4. 2015, je NEK v omrežje oddala 8 352 620 MWh električne energije. V letu 2014 je proizvedena električna energija prvič v obratovalni dobi presegla 6 milijard kilovatnih ur letno. Tekočinski in plinski izpusti radioaktivnih snovi so bili tudi v 27. gorivnem ciklusu daleč pod upravno omejitvijo, prav tako toplotni vplivi na reko Savo. NEK je obratovala v skladu s slovensko zakonodajo in je upoštevala vse upravne omejitve. Ocena obremenitve prebivalstva zaradi obratovanja NEK kaže, da je bila v letu 2014 letna doza na posameznega prebivalca približno 1 mikrosivert ali manj kot 0,1 odstotka doze, ki jo povprečno prejme človek zaradi naravnih virov sevanja (približno 2500 mikrosivertov).

V 27. gorivnem ciklusu je bilo uskladiščenih 160 standardnih paketov z radioaktivnimi odpadki skupne prostornine okoli 45 kubičnih metrov. V letu 2014 je bilo na sežig poslanih 350 sodov gorljivega odpada. Skupna prostornina radioaktivnih odpadkov v začasnem skladišču je na dan 31. marca 2015 znašala okoli 2264 kubičnih metrov, skupna aktivnost pa 18,51 terabekerela.


Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika