Novica

Po uspešno zaključenem remontu NEK ponovno v omrežju

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Nuklearna elektrarna Krško je bila sinoči, v soboto, 5. novembra 2016, ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Med rednim remontom, ki se je začel 1. oktobra 2016, je bila izvedena menjava jedrskega goriva, vsa načrtovana dela preventivnega vzdrževanja in zaključene načrtovane aktivnosti s področja tehnološke nadgradnje.

Po preverjanjih na nizki moči se bo moč elektrarne postopoma zviševala (Foto: NEK)

Med remontom so bile opravljeni pregledi vseh gorivnih elementov in kontrolnih palic z različnimi metodami, ki so potrdili njihovo brezhibnost. V sredici bo v novem 29. gorivnem ciklusu prvič uporabljeno jedrsko gorivo s posodobljenimi mehanskimi karakteristikami, ki je odpornejše na poškodbe srajčk zaradi morebitnih tujkov v hladilu in na hidravlične vibracije. V sredico, ki jo tvori 121 gorivnih elementov, je bilo vstavljenih 56 svežih elementov. Z novimi je bilo zamenjanih tudi 15 kontrolnih palic.

Rezultati obsežnih preverjanj opreme in preventivnih vzdrževalnih del elektro, strojne in regulacijske opreme so v mejah pričakovanj. Uspešno je bil zaključen 10-letni test tesnosti zadrževalnega hrama, pregled reaktorske posode, pregled sekundarne strani uparjalnikov, remont glavnega električnega generatorja, pregled regulacijskih ventilov turbine, zamenjava izmenjevalnikov hladilnih enot zadrževalnega hrama in zamenjava razsmernikov (inverterjev) za napajanje regulacijskih in zaščitnih tokokrogov.

Uspešno so bile zaključene tudi vse načrtovane tehnološke posodobitve, ki so v funkciji podaljšanja obratovalne dobe elektrarne in jih lahko razdelimo v tri sklope. Prvi sklop posodobitev predstavljajo posodobitve po Programu nadgradnje varnosti, ki so zajemale:

  • zamenjavo parno gnane turbinske črpalke pomožne napajalne vode,
  • izvedbo pripravljalnih del za izgradnjo pomožne komandne sobe, ki bo v funkciji po remontu 2018,
  • izdelavo priključnih mest na cevovodih, povezanih s primarnim sistemom, ki bodo omogočale dopolnjevanje primarnega sistema s pomočjo dveh novih visokotlačnih mobilnih črpalk.

Drugi sklop posodobitev je zajemal posodobitve za povečanje zanesljivosti obratovanja. V okviru tega so bile izvedene:

  • zamenjava glavnega generatorskega stikala,
  • zamenjava napajalnih kablov grelnikov tlačnika,
  • zamenjava hladilnega sistema oklopljenih zbiralk in
  • zamenjava napetostnega regulatorja glavnega generatorja.

Tretji sklop posodobitev bo zagotavljal varnost in zanesljivost obratovanja NEK tudi ob sočasnem obratovanju Hidroelektrarne Brežice, saj je reka Sava vir hlajenja za tretji hladilni krog elektrarne. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

  • prilagoditev sistema obtočne hladilne vode,
  • prilagoditvev jezu na Savi in
  • nadgradnja sistema varnostne oskrbovalne vode.

Kakovost opravljenih remontnih del, ki so jih poleg zaposlenih v NEK opravili delavci več kot 60 podjetij pogodbenih izvajalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja, je potrdil tudi nadzor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost in pooblaščenih strokovnih organizacij. Remont je bil s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih izveden v načrtovanem obsegu.

Vir: NEK

Foto NEK
Foto NEK

© 2012 - 2024 Portal Energetika