Novica

Po uspešno zaključenem remontu NEK ponovno v omrežju

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Nuklearna elektrarna Krško je bila v 7. novembra 2022 zvečer ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Med rednim remontom, ki se je začel 1. oktobra 2022, je bila izvedena menjava jedrskega goriva, vsa načrtovana dela preventivnega vzdrževanja in zaključene načrtovane tehnološke posodobitve za povečanje zmogljivosti in razpoložljivosti elektrarne.

Foto: NEK

Med remontnimi aktivnostmi so naprej potekal dela za zamenjavo goriva. V sredico, ki jo tvori 121 gorivnih elementov, je bilo vstavljenih 56 svežih elementov, ki bodo zagotavljali vir energije za naslednji 18 mesečni gorivni ciklus. Osrednja dela so obsegala preventivno vzdrževanje tehnološke opreme, pregled stanja tehnoloških struktur in preverjanje tlačnih pregrad skladno s pripadajočimi programi, ki zajemajo vso varnostno opremo in njene podsklope. Gre za procesa preverjanja in obnove opreme za zagotavljanje zanesljivega delovanja med obratovanjem elektrarne. Izveden je bil obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter več sto nadzornih testiranj. Rezultati potrjujejo, da je stanje sistemov, struktur in komponent brezhibno.

V skladu z usmeritvijo elektrarne o stalnem posodabljanju opreme so bile opravljene tudi tehnološke posodobitve za povečanje zmogljivosti in razpoložljivosti elektrarne. Zaključenih je bilo 14 tehnoloških posodobitev. Med temi velja posebej izpostaviti zamenjavo zadnjega sklopa visokotlačne turbine, ki je del sekundarnega sistema elektrarne in je še zadnja izvorna komponenta na gredi turbina – generator – vzbujalnik. Ena vidnejših aktivnosti v sklopu te menjave je bil dvig in iznos 60 ton težkega rotorja in dvig 120-tonskega ohišja visokotlačne turbine. Nova visokotlačna turbina bo predvidoma prispevala 10 MW moči oz. 90 GWh večjo proizvodnjo električne energije letno. NEK bo s to zamenjavo dosegla največjo možno moč, ki jo lahko dosežejo jedrske elektrarne z dvema uparjalnikoma.

V remontu je bila zmanjšana napetost na priključnih cevovodih na reaktorsko posodo; zamenjana sta bila dva velika toplotna izmenjevalnika – prvi v sistemu za hlajenje varnostnih komponent in odvoda zaostale toplote ter drugi v sistemu za hlajenje pomožnih sistemov turbine in generatorja. V celoti je bil posodobljen tudi sistem za merjenje potresnega nihanja, katerega namen je, da po vsakem potresu dejansko potresno obremenitev v realnem času primerja s potresnim nihanjem in potresnimi obremenitvami, ki so bili upoštevani pri projektiranju zgradb, sistemov in komponent. Posodobljena je bila oprema v stikališču NEK in nadgrajen sistem za hlajenje prostorov t.i. vmesne zgradbe, to je prostor med zadrževalnim hramom in turbinsko zgradbo, skozi katero so napeljani parovodi in dovod vode v uparjalnike.

Kakovost opravljenih remontnih del, ki jih je poleg zaposlenih v NEK opravilo več kot 1200 sodelujočih delavcev zunanjih pogodbenih izvajalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja, je nadzorovala Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost in pooblaščene strokovne organizacije.

33. gorivni ciklus bo trajal do pomladi 2024. NEK je tudi v preteklem ciklusu dokazala svojo izjemno zanesljivost, ko je neprekinjeno obratovala 513 dni in zagotavljala stabilno oskrbo Slovenije in Hrvaške.

Vir. NEK

Foto: NEK
Foto: NEK
Foto: NEK

© 2012 - 2024 Portal Energetika