Novica

Pobuda Evropske komisije o ustanovitvi Partnerstva EU za majhne modularne reaktorje

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Slovenija bo pristopila k pismu podpore, v katerem države podpisnice pozdravljajo pobudo Evropske komisije o ustanovitvi Partnerstva Evropske unije za majhne modularne reaktorje. Pričakujejo se podpisi držav članic EU, ki zagovarjajo t. i. tehnološko nevtralnost in upoštevanje prispevka jedrske energije k podnebni nevtralnosti. Pismo podpore bo podpisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Vlada RS se je na 110. redni seji seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu pisma podpore pobudi Evropske komisije o ustanovitvi Partnerstva Evropske unije za majhne modularne reaktorje. Pismo je naslovljeno na komisarko za energijo Kadri Simson, komisarja za notranji trg Thierryja Bretona in komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariyo Gabriel.

Majhni modularni reaktorji že nekaj let vzbujajo zanimanje, saj vse več držav razmišlja o uporabi te tehnologije za nizkoogljično proizvodnjo električne energije ter s tem za doseganje svojih energetskih in podnebnih ciljev. V pismu podpore tako podpisnice izpostavljajo potrebo po sodelovanju na evropski ravni, saj bi lahko v nasprotnem primeru Evropa zaostala za drugimi, ki že veliko vlagajo v to tehnologijo. Po mnenju podpisnic bi to lahko predstavljalo edinstveno priložnost za razvoj evropske tehnologije in dobavne verige, ki bi temeljila na strokovnem znanju evropskih podjetij in institucij, kar bi zagotovilo tehnološko in gospodarsko suverenost Evropske unije na tem področju.

Države podpisnice tudi menijo, da orientacijski dokument »Vizija razogljičenega energetskega sektorja, vključujočega majhne modularne reaktorje«, ki ga je pripravila Komisija in govori o sodelovanju na tem področju, v celoti upošteva izzive in priložnosti te tehnologije ter se dotika glavnih vprašanj, ki jih je treba obravnavati v naslednjih 18 mesecih, zlasti industrijsko sodelovanje, varnost in finančni vidik. V tem kontekstu menijo, da bi morala Komisija v okviru Partnerstva čimprej ustanoviti in tudi voditi Usmerjevalni odbor. Prav tako lahko računa na podporo in sredstva držav podpisnic tega pisma, da bi zagotovili uspeh Partnerstva.

V pismu Komisijo tudi pozivajo, naj čim hitreje dopolni svoj ambiciozen časovni načrt z ustreznimi regulativnimi in finančnimi okviri, ki bi spodbudil nastanek evropske tehnološke in dobavne verige za majhne modularne reaktorje. V ta namen je po njihovo treba preučiti možnost vključitve vseh ustreznih podpornih shem na nacionalni ravni in ravni EU (Obzorje Evropa, IPCEI itd.).

Francija in Češka, ki sta sopodpisnici pisma podpore, v pismu izražata pripravljenost za tesno sodelovanje s Komisijo na tem področju v času njunih predsedovanj Svetu Evropske unije v letu 2022.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika