Novica

Pobuda za pripravo DPN za umeščanje HE na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, kot koordinator priprave državnih prostorskih načrtov objavlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za HE na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save, ki jo je dne 26. 03. 2014 podalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo.

Vlada RS je 05.03.2014 sprejela sklep, da se hidroelektrarne na območju srednje Save, določenem z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20/13), v prostor umestijo z dvema državnima prostorskima načrtoma (DPN): z DPN za hidroelektrarno Suhadol, hidroelektrarno Trbovlje in hidroelektrarno Renke ter z DPN za hidroelektrarne na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkorat za energijo je skladno s tem sklepom 26.03.2014 pripravil pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za hidroelektrarne na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save.

Pobuda bo od 18. aprila 2014 do 31. maja 2014 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor na povezavi.

Zainteresirana javnost je vabljena, da v času objave pobude poda svoje predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te lahko pošlje na naslov:

  • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana, ali na
  • elektronski naslov: gp.mzip@gov.si,

pri čemer naj kot zadevo navede ključne besede »Pobuda za DPN HE ljubljanski in litijski odsek Save«.


Povezane vsebine:

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika