Novica

Pobuda za sklenitev Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo obravnavala pobudo za sklenitev Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije ter ga poslala v potrditev Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije. Za podpis usklajenega besedila sporazuma je vlada pooblastila ministrico za gospodarstvo mag. Darjo Radić.

 

Družba Geoplin plinovodi, d. o. o., je v dogovoru z Gazprom, d. d., predlagala Vladi RS, da z namenom zagotovitve optimalne izvedljivosti projekta Južni tok, ki bo določena z izdelavo celovite študije izvedljivosti za celoten projekt Južnega toka in ne samo preko ozemlja RS, predlaga Vladi Ruske federacije spremembo navedenega sporazuma tako, da se prvi stavek prvega odstavka 4. člena, ki se glasi "Pogodbenici se dogovorita, da bo zmogljivost plinovoda okrog 8 milijard standardnih kubičnih metrov zemeljskega plina letno", črta. Drugi stavek prvega odstavka 4. čl. sporazuma namreč že dovolj ustrezno določa, da bosta parametre plinovoda in potrebno infrastrukturo ob upoštevanju možnosti uporabe obstoječega plinovoda ustanovitelja podrobneje opredelila na podlagi rezultatov študije izvedljivosti.


© 2012 - 2021 Portal Energetika