Novica

Podaljšanje nižjih trošarin za električno energijo in energente za ogrevanje in pogon

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 122. redni seji do 31. julija 2022 podaljšala veljavnost obstoječih znižanih zneskov trošarine za električno energijo in energente za ogrevanje (kurilnega olja in zemeljskega plina). S tem na področju davčne politike v okviru interventnih ukrepov naslavja reševanje stiske prebivalstva in gospodarstva zaradi visokih cen nafte in električne energije.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina za električno energijo plačuje v absolutnem znesku, ki je določena za štiri stopnje, glede na letno količino odjema električne energije. Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko države.

Vlada je z izdano spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine na električno energijo podaljšala veljavnost znižanih trošarin za nadaljnje tri mesece, do 31. julija 2022. Sprememba ohranja trenutno veljavne trošarine na električno energijo, ki znašajo:

  • za I. II. in III. stopnjo odjema (letna poraba od  0 do 10.000 MWh)  = 1,525 EUR/MWh,
  • za IV. stopnjo odjema (letna porabe nad 10.000 MWh) = 0,90 EUR/MWh.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine.

Z izdano spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se do 31. julija 2022 ohranjajo veljavne trošarine, ki znašajo:

  • za bencine (bencinsko gorivo NMB-95 ter NMB-98 in več oktanski) = 0,359 EUR/liter;
  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) = 0,330 EUR/lietr;
  • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) = 0,07875 EUR/liter;
  • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje = 0,855 EUR/MWh.

Obe uredbi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 57/2022 in veljata do 31. julija 2022.

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika