Novica

Podaljšanje regulacije cene zemeljskega plina iz sistema do konca leta 2023

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 45. redni seji podaljšala regulacijo cen zemeljskega plina iz plinskega sistema za gospodinjske, male poslovne in druge upravičene skupine odjemalcev do konca leta 2023. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/2023.

Vlada RS je julija 2022 sprejela Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišjo drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za določene kategorije odjemalcev, s spremembami in dopolnitvami uredbe pa je krog upravičenih odjemalcev še razširila. Uredba je veljavna do 31. avgusta 2023.

Analiza ministrstva, pristojnega za energijo je na tem segmentu pokazala:

  • da se stanje na trgu ni spremenilo niti se ne nakazuje izboljšanje situacije,
  • da na ravni EU niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene,
  • da obstaja potreba, da se odjemalcem, ki jih zajema Uredba, zagotovi stabilne cene za celotno leto 2023, še posebno pa je taka stabilnost in predvidljivost pomembna za gospodarstvo.

S predlogom dopolnitve uredbe se tako določi, da se ukrep obnovi za dodatne štiri mesece, tako da velja do 31. decembra 2023. S tem bodo imeli znane pogoje tako odjemalci kot dobavitelji. Tako se bo ukrep regulacije cen zemeljskega plina poenotil z regulacijo cene električne energije, katere cene bodo ravno tako regulirane za obdobje do konca leta 2023.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika