Novica

Podaljšanje veljavnosti javnih pozivov Eko sklada za nepovratne finančne spodbude

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ker razpisana sredstva do konca leta 2015 ne bodo razdeljena, je Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, podaljšal veljavnost javnih pozivov (29SUB-OB15, 30SUB-OB15, 31SUB-EVOB15, 32SUB-EVOB5, 51OB14) s čimer bodo upravičencem na voljo tako krediti kot nepovratne finančne spodbude vse do objave novih javnih pozivov v letu 2016.

Pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev Eko sklada je možna za isto naložbo.

Nadzorni svet Eko sklada je sprejel podaljšanje javnih pozivov iz objave v Uradnem listu RS, št. 98/2015.

 

Do objave zaključka javnih pozivov v Uradnem listu RS so bili podaljšani naslednji javni pozivi:

  • Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (29SUB-OB15),
  • Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (30SUB-OB15),
  • Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (31SUB-EVOB15),
  • Javni poziv za nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila (32SUB-EVPO15).

Do porabe sredstev oz. do 31. 3. 2016  je bil podaljšan javni poziv 51OB14 za kreditiranje okoljskih naložb občanov.


Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja investitorjem občanom, je možnost najema ugodnega kredita in hkratna pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 51OB14.

Vsi javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo.


Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika