Novica

Podaljšanje veljavnosti Memoranduma o sodelovanju v projektu pametnih mrež in pametnih skupnosti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije se je na današnji 274. dopisni seji seznanila z Informacijo o nameravanem podaljšanju veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Organizacijo za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Japonske (NEDO).

Vlada RS se je z informacijo o slovensko - japonskem demonstracijskem projektu pametnih omrežij in pametnih mest prvič seznanila leta 2014, v ta namen se je oblikovala tudi nadzorna medresorska skupina s člani iz MGRT, MZI in SVRK. Konec leta 2015 je bil opravljen prenos vloge koordinatorja sodelovanja z japonsko stranjo na slovenskega Sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES), leta 2016 je sledil podpis Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Organizacijo za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Japonske (NEDO) o sodelovanju na področju usklajenega razvoja in dejavnosti za prikaz pametnih mrež in pametnih skupnostnih sistemov.

Izvedba demonstracijskega projekta pametnih skupnosti in pametnih omrežij pomeni nadgradnjo sodelovanja med slovenskimi in japonskimi podjetji in sodelovanja med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) in Organizacijo za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Japonske (NEDO) ter Sistemskim operaterjem prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES). Ob tem pa izvedba pomeni tudi preizkus delovanja razvitih novih tehnologij in rešitev v okolju delujočih pametnih omrežij in bo prispevala tudi k energetskemu cilju vzpostavitve celostnega koncepta pametnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji.

Japonsko – slovensko sodelovanje in izvedba demonstracijskega projekta ima tudi cilj spodbujanja dolgoročnih strateških partnerstev, uporabo sistemskih sprememb v aplikacijah, ki še niso na tržišču in ustrezno uporabo prostorskih in demografskih značilnosti Slovenije.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika