Novica

Podelitev priznanj in nagrad za energetsko učinkovitost

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Včeraj, 19. 4. 2010, zvečer so bila v Portorožu podeljena priznanja in nagrade za energetsko učinkovitost v okviru natečaja, ki sta ga letos že štirinajstič objavila Ministrstvo za gospodarstvo in časnik Finance. Svečane prireditve se je udeležila državna sekretarka mag. Darja Radić.

 

Zmagovalec natečaja za Energetsko učinkovito podjetje za leto 2010 je podjetje Bohinj Park EKO Hotel iz Bohinjske Bistrice. G. Boštjan Čokl, ki je soavtor zasnove in izvedbe hotela, je bil proglašen za energetskega menedžerja za leto 2010. To podjetje od svojega nastanka goji koncept trajnostne oskrbe in rabe energije, ki je bil upoštevan pri idejni zasnovi, projektiranju in izgradnji hotela in se izvaja tudi pri obratovanju hotela. Za ogrevanje in hlajenje uporabljajo geotermalna energija, poleg tega pa se za ogrevanje izkorišča tudi odpadna toplota iz hladilnega agregata, iz odpadne sanitarne vode, iz pralnice in serverskega prostora s pomočjo toplotnih črpal ter toplota iz kogeneracijske naprave. Vgrajene so energetsko učinkovite klimatske naprave z visoko stopnjo vračanja odpadne toplote. Z uporabo centralnega nadzornega sistema se nadzorujejo vsi porabniki energije in optimirajo posamezni deli energetskega sistema, vključno s kogeneracijo.

 

Zmagovalec natečaja za Energetsko učinkovit projekt za leto 2010 je Energetska agencija za Podravje iz Maribora za projekt energetskega upravljanja v šolah in vrtcih v MO Maribor. S sprotnim spremljanjem porabe energije v več kot 100 stavbah dvigujejo ozaveščenost porabnikov ter izvajajo organizacijske in investicijske ukrepe. Z uvedbo sistema spremljanja so brez večjih vlaganj dosegli zmanjšanje stroškov za energijo v višini 10 %. Vzpostavljen nadzor nad rabo energije daje tudi jasna izhodišča za energetsko sanacijo stavb na osnovi javno-zasebnega partnerstva.

 

Zmagovalec natečaja za Projekt uporabe obnovljivih virov za leto 2010 je podjetje Lido, d. o. o., za projekt  energetsko varčnega poslovnega centra na Lesnem Brdu pri Vrhniki. Posebnost tega projekta je integrirana fotovoltaična fasada na celotni južni in jugozahodni strani stavbe z močjo 33 kW. Stavba je zgrajena iz energetsko učinkovitih elementov. Vgrajen ima tudi prezračevani sistem z visoko stopnjo rekuperacije toplote. 

 

Poleg tega je bilo mag. Dragu Paplerju iz Gorenjskih elektrarn podeljeno priznanje za razvoj in promocijo okolju prijazne proizvodnje električne energije.


© 2012 - 2021 Portal Energetika