Novica

Podeljena rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine v občini Kamnik

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 19. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v občini Kamnik. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 10/2019.

Koncesijo za izkoriščanje se za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.

Klemen Uršič s.p.,  je na Ministrstvo za infrastrukturo podal vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen –  dolomit (v količini 286.740 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 (s površino 4,7758 hektara do k. +422 m nadmorske višine) v občini Kamnik, za obdobje 21 let.

Ministrstvo je v postopku priprave uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Za ta pridobivalni prostor ali njegov del nista bili istočasno vloženi dve ali več vlog za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje določene mineralne surovine, ki izpolnjujeta katerega od pogojev za podelitev koncesije brez javnega razpisa.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem uredbe bo izvajala Rudarska inšpekcija.

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika