Novica

Podeljena spričevala osmi generaciji energetskih menedžerjev EUREM

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V petek, 19. junija 2015, je šolanje po programu »Evropski energetski menedžer – EUREM« uspešno zaključilo 16 novih energetskih menedžerjev. Priznanja na zaključni prireditvi sta jim podelila generalni direktor Direktorata za energijo Danijel Levičar in direktor IJS prof. dr. Jadran Lenarčič.

V letu 2015 je spričevala EUREM prejelo 16 energetskih menedžerjev.

Osnovni cilj projekta EUREM.NET je priprava in izpeljava kakovostnega izobraževanja, ki energetskim menedžerjem in sorodnim kadrom ponuja čim širši obseg znanja, ki ga potrebujejo pri svojem delu ter jih spodbuja k medsebojnemu sodelovanju v okviru mreže evropskih energetskih menedžerjev. Projekt temelji na izkušnjah z izvajanjem certificiranega izobraževalnega programa za energetske menedžerje v Nemčiji, Avstriji, Veliki Britaniji in na Portugalskem. Projekt živi danes v dvanajstih državah EU. V Sloveniji projekt izvaja Inštitut Jožef Štefan.

Izobraževanje »Evropski energetski menedžer – EUREM« so razvili v Nemčiji leta 1997, do sedaj pa se je v njegovem okviru za učinkovito gospodarjenje z energijo usposobilo že preko 4.000 evropskih energetskih menedžerjev. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo dobiti celovit pregled nad področji delovanja energetskega menedžerja in ustrezna znanja za uspešno gospodarjenje z energijo, še zlasti odgovornim osebam za ravnanje z energijo v podjetjih javnega in zasebnega sektorja, upravnikom stavb, vodjem obratov in proizvodnje, procesnim inženirjem. 

V Sloveniji se projekt izvaja od leta 2008. Do danes je bilo izobraženih skupaj že 176 energetskih managerjev EUREM. Skupni potencial za varčevanje z energijo vseh izvedenih projektnih nalog v celotnem obodbju izobraževanja 2008-2015 znaša 223,5 GWh.

Letos je bilo kar deset slušateljev iz industrije, štirje iz storitev ter dva iz javnega sektorja. Velik poudarek pri izdelanih zaključnih nalogah je bil na izkoriščanju odpadne toplote v industriji, skupni učinek vseh nalog pa je znižanje rabe za energijo za skoraj 21 GWh letno ob ocenjenem znižanju stroškov za 1,4 mio EUR letno ter 8,8 mio EUR potrebnih naložb, ki pa se povrnejo v 6,2 letih. 


Deveta generacija EUREM-ovih menedžerjev začne izobraževanje decembra 2015.


Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika