Novica

Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja GJS dejavnosti operaterja trga z elektriko

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti operaterja trga z elektriko.

Uredba ureja koncesijo in način izvajanja gospodarske javne službe organizator trga z električno energijo. Dosedanja uredba, ki je urejala gospodarsko javno službo organizator trga za elektriko, je bila zaradi uveljavitve Energetskega zakona razveljavljena.

Energetski zakon je v pretežni meri uredil vsebino, ki je bila vsebovana v dosedanji uredbi. Glede izvajanja gospodarske javne službe in njenih bistvenih sestavin ni bistvenih sprememb glede na sedanje stanje, razen obdobja koncesije, ki je prilagojeno naravi dela operaterja trga z elektriko in določneje so urejene določbe, ki zadevajo financiranje gospodarske javne službe.

Podaljšano je koncesijsko obdobje s 5 na 20 let. Obdobje je določeno na podlagi pogodb za podpore, ki jih operater trga z elektriko sklepa za 15 let; določeno je kratko obdobje za uveljavitev nove koncesije in kratko obdobje pred iztekom koncesije v želji, da bi operater trga z elektriko lahko računal na stabilno poslovanje v času sklenjenih pogodb za podpore.

Urejeno je prehodno obdobje za financiranje organizatorja trga v obdobju neposredno po sprejemu te uredbe v izogib izostanku financiranja.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika