Novica

Podeljene nagrade za energetsko učinkovitost 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na konferenci »16. dnevi energetikov« v Portorožu so dne 16. aprila 2014 podelili nagrade časnika Finance za energetsko učinkovitost. Nagrade so prejela podjetja »GGE« za OVE projekt izkoriščanja energije morja za ogrevanje in hlajenje v Grand hotelu Bernardin, »Energija Plus« za URE projekt prenove kotlovnice na mariborskem Pobrežju ter »Energetska agencija za Podravje (Energap)« za projekt 1 tona CO2, ki je zmagal v kategoriji promocijski projekt OVE/URE 2014.

Nagrade za energetsko učinkovitost (Foto: Finance)

Letos so se nagrade podeljevale za kategorije: projekt uporabe obnovljivih virov energije (OVE), energetsko učinkovit projekt (URE) in promocijski projekt s področja OVE in URE.

Na razpis Financ je 18 podjetij poslalo 21 projektov, izmed katerih je strokovna komisija izbrala devet finalistov. Strokovno komisijo so sestavljali mag. Hinko Šolinc z Ministrstva za infrastrukturo in prostor kot predsednik komisije ter člani komisije mag. Stane Merše z Instituta Jožefa Stefana, dr. Sašo Medved z Fakultete za strojništvo Ljubljana, dr. Marjana Šijanec Zavrl z Gradbenega inštituta ZRMK in Dušan Novkovic iz podjetja Acroni.

Iz vsake kategorije so bile izbrani naslednji nagrajenci, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Družba Hoteli Bernardin kot naročnik in družba GGE kot pogodbenik sta prejeli nagrado za projekt izkoriščanja energije morja za ogrevanje in hlajenje v Grand hotelu Bernardin. Morska voda se zajema iz globine približno 13 metrov iz obnovljenega morskega zajema. Hoteli Bernardin so opustili ogrevanje na kurilno olje in vgradili toplotne črpalke, kar je zmanjšalo izpuste CO2 za okoli 500 ton na leto, izpuste TGP pa bodo dodatno zmanjšali z uporabo toplotnih črpalk za hlajenje. Gradnja projekta se financira po modelu energetskega pogodbeništva, kjer si naročnik in pogodbenik delita prihranke pri stroških za energijo. Naložbo je financiral in izpeljal pogodbenik, ki naložbo tudi upravlja in dobavlja energijo naročniku po zagotovljeni znižani ceni. Nepovratna sredstva pomenijo 30 odstotkov vrednosti projekta. Pri prenovi morskega zajema in izpusta so nekatere podvodne objekte preoblikovali v umetne podvodne grebene, na katerih se bosta predvidoma že kmalu naselili morska flora in favna. Projekt prinaša letni prihranek primarne energije v višini 2048 MWh, povečanje rabe OVE v višini 1958 MWh in zmanjšanje izpustov CO2 za 643 ton na leto.

Energija plus, hčerinska družba Elektra Maribor je prejela nagrado za projekt prenove kotlovnice v Ulici bratov Greifov 1 na mariborskem Pobrežju. Prvotna kotlovnica je bila zgrajena leta 1974 in je zagotavljala toploto za 584 stanovanj. Etažni lastniki so leta 2010 najprej zamenjali stavbno pohištvo in dodatno termično izolirali stavbo. Sanacija ogrevanja je bila zadnja faza v projektu izboljšanja energetske učinkovitosti naselja. Pred sanacijo kotlovnice so kot energent uporabljali ekstra lahko kurilno olje, po prenovi pa se ogrevajo na zemeljski plin. Vgradili so nove nizkotemperaturne kotle  z vgrajenimi prenosniki toplote dimnih plinov na vodo, zalogovnik tople vode, montirali plinski priključek, prenovili toplotne podpostaje, vgradili postajo za soproizvodnjo in obnovili sistem centralnega ogrevanja. Etažni lastniki in Energija plus so sklenili pogodbo o zagotavljanju toplotne energije za deset let, Energija plus mora v tem času med drugim vzdrževati toplovod, prevzeti obračun stroškov in zagotoviti uporabnikom konkurenčno ceno toplote. Učinki sanacije so energetski prihranki ter letno zmanjšanje izpustov CO2 v višini 507 ton.

Lokalna Energetska agencija za Podravje (Energap) je prejela nagrado za projekt 1 tona CO2. V središču Maribora so maja 2013 postavili kocko s stranicami 8,22 metra, ki ponazarja volumen tone CO2. S projektom so prikazali, da povprečni Slovenec na leto ustvari 10 ton toplogrednih plinov. Na stranicah kocke je bil upodobljen rjavordeč dim, ki je opozarjal na vpliv izpustov na globalno segrevanje. Na stranice so zapisali tudi primere ukrepov za zmanjšanje emisij in koliko izpustov prihranimo na primer s preudarnim segrevanjem vode ali z vožnjo s kolesom namesto z avtomobilom. V kocki in ob njej so med kampanjo, ki je trajala mesec dni, pripravili individualna energetska svetovanja, predavanja o podnebnih spremembah in trajnostni rabi energije, predstavili so električne avtomobile in drugo. Ciljna skupina projekta so bili prebivalci, zaposleni v mestni občini Maribor, šole v podravski regiji in  tudi podjetja.

Zmagovalec spletnega glasovanja v kategoriji Energetsko učinkovit projekt pa je "Zgradba za bovling in gostinstvo" podjetja BK 300.


Vir: Finance


© 2012 - 2021 Portal Energetika