Novica

Podeljene nagrade za energetsko učinkovitost 2016

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na konferenci »18. dnevi energetikov« v Portorožu so 19. aprila 2016 podelili nagrade časnika Finance za energetsko učinkovitost, s katerim si prizadevajo opozarjati na dobre domače energetske prakse. Nagrade za leto 2016 so prejeli Goodyear Dunlop Sava tires in VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica za "Promocijski projekt URE/OVE", AquafilSLO in Spar Slovenija za "Energetsko učinkovit projekt" ter občina Škofja Loka in Šolski center Velenje za "Energetsko učinkovito podjetje/ustanovo".

Vsi nagrajenci za energetsko učinkovitost 2016 (Foto: Finance).

Letos so bile nagrade razpisane v naslednjih kategorijah: promocijski projekt s področja URE/OVE, energetsko učinkovit projekt in energetsko učinkovito podjetje/ustanova.

Na razpis za nagrade je prispelo 21 prijav, med katerimi je finaliste in zmagovalce izbrala strokovna komisija, ki ji je predsedoval mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost z Instituta Jožefa Stefan. Letos so med finalisti nagrajence dodatno izbrali tudi bralci časnika Finance, ki so glasovali prek spleta.


Promocijski projekt URE/OVE 2016

Po izboru strokovne komisije je nagrado v tej kategoriji prejel "Pozor(!)ni za okolje" družbe Goodyear Dunlop Sava Tires. S projektom ozaveščajo o problematiki ogljičnega odtisa predvsem srednješolsko mladino in tudi širšo javnost. Kampanja prerašča v nacionalno gibanje mladih za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Začela pa se je, ko so v podjetju ugotovili, da so lažje uredili ločeno zbiranje odpadkov na delovnem mestu kot v domačem okolju.

Po izboru spletnih glasovalcev je nagrado v tej kategoriji prejelo spletno orodje "Nacionalna energetska pot Slovenija - NEP Slovenija", ki ga je vzpostavil zasebni neprofitni zavod VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica z namenom, da pomaga pri odločitvah o naložbah v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Na portalu NEP je vpisanih 660 bivalnih in poslovnih stavb, rubrike pa omogočajo vpise dobrih rešitev in tudi napak. V sedmih letih delovanja so imeli skoraj 3,5 milijona zadetkov iz 128 držav in prek 350 tisoč obiskovalcev.


Energetsko učinkovit projekt 2016

Po izboru strokovne komisije nagrado je nagrado v tej kategoriji prejel projekt "Ogrevanje Vodnega mesta Atlantis z odpadno industrijsko toploto" družbe AquafilSLO oziroma Julona. Projekt prinaša občutne energetske in finančne prihranke AquafiluSLO in Atlantisovi lastnici, družbi BTC. Koristi pa bodo imeli tudi Ljubljančani, saj bodo dihali čistejši zrak. Takšna oblika ogrevanja bo zmanjšala izpuste CO2 za dva tisoč ton na leto, kar je toliko, kolikor jih povzroči 1.100 avtomobilov, ki vsak na dan prevozijo približno 35 kilometrov.

Po izboru spletnih glasovalcev je nagrado v tej kategoriji prejel projekt "Prenove trgovine Interspar Citypark Ljubljana" družbe Spar Slovenija. Prenovili so hladilno strojnico, razsvetljavo ter zamenjali stare peči za peko kruha in peciva s sodobnimi pečmi na lesne pelete. Uporabili so odpadno toploto, ki se sprošča ob hlajenju oziroma zmrzovanju. Prihranili bodo pri stroških rabe energije za 50 % in kar za 60 % zmanjšali izpuste CO2. Naložba v prenovo se jim bo povrnila prej kot v petih letih.

 
Energetsko učinkovito podjetje/ustanova 2016

Po izboru strokovne komisije je nagrado v tej kategoriji prejela "občina Škofja Loka". V občini so v zadnjih treh letih v energetsko prenovo stavb vložili 1,3 milijona EUR. Obnovili so ovoje tretjine vseh objektov v občinski lasti. Postavili so energetski informacijski sistem za vrednotenje učinkovitosti na podlagi ciljnega spremljanja rabe energije. Optimizirali so nakup energentov in sistem ogrevanja, zmanjšali ventilacijske in transmisijske izgube objektov, zagotovili varčno uporabo električnih naprav in vpeljali še številne druge ukrepe.

Po izboru spletnih glasovalcev je nagrado v tej kategoriji prejel "Šolski center Velenje", kjer že 15 let namenjajo veliko pozornost učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije. Začeli so z organizacijskimi in ozaveščevalnimi ukrepi, večino stavb so pokrili s sončnimi elektrarnami, za energetsko upravljanje pa namestili veliko naprav in programske opreme. V zadnjih dveh letih so porabo toplotne energije v primerjavi s porabo pred desetimi leti zmanjšali za več kot polovico, prav tako znatno zmanjšali porabo energije, skupni izpusti CO2 pa so zmanjšali s približno 1000 na 400 ton.

Vir: Finance


© 2012 - 2021 Portal Energetika