Novica

Podeljene nagrade za energetsko učinkovitost

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na konferenci "15. dnevi energetikov" v Portorožu so dne 16. aprila 2013 podelili nagrade časnika Finance za energetsko učinkovitost. Nagrade so prejela podjetja "Ljubljanske mlekarne" za projekt izkoriščanja odpadne toplote sterilizatorjev in priprave hladilne vode, "Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji" za nizkoenergijski objekt Kobra ter "Informa Echo" za projekt Porabi manj - moj energetski svetovalec, ki je zmagal v novi kategoriji promocijski projekti.

Ljubljanske mlekarne (Foto: Finance)

Letos se je nagradam v okviru znanih kategorij (energetsko učinkovito podjetje, energetsko učinkovit projekt in projekt uporabe obnovljivih virov energije) prvič pridružila še nova kategorija promocijskih projektov s področja učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov, ki zaradi svojega doprinosa k dviganju ozaveščenosti in informiranosti pomembno prispeva k učinkovitejšemu ravnanju z energijo in varovanju okolja.

Komisija se je odločila, da v kategoriji energetsko učinkovit projekt, kjer so prejeli 11 prijav, te razdeli na dve podkategoriji in sicer na skupino projektov, ki se nanašajo le na učinkovito rabo energije, in na skupino projektov, povezanih z energetsko učinkovitostjo in izkoriščanjem obnovljivih virov energije v stavbah.

Ljubljanske mlekarne so prejele nagrado za projekt izkoriščanje odpadne toplote sterilizatorjev in priprava hladilne vode. Projekta so se lotili, ker so želeli izkoristiti odpadno toploto, ki jo proizvaja sterilizator. Naloga sistema za pripravo hladilne vode in izrabo odpadne toplote sterilizatorjev je, da pripravi vodo za hlajenje sterilizatorja, akumulira odpadno toploto sterilizatorja in z njeno pomočjo pripravi toplo tehnološko vodo, ki jo uporabljajo v proizvodnih postopkih in pri pranju tehnoloških objektov. Hkrati mora sistem pripraviti tudi toplo vodo, ki jo uporabljajo za ogrevanje prostorov v zimskem času.


Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji so prejeli nagrado za nizkoenergijski objekt Kobra. Gre za nizkoenergijski poslovni objekt iz Šentjerneja, ki so ga projektirali v omenjeni družbi in pri tem zasledovali smernice trajnostne gradnje. Namenjen je prodaji in servisiranju mobilnih telefonov in druge elektronike ter poslovni in bančni dejavnosti. Osnovno investitorjevo vodilo je bilo uporabiti čim več obnovljivih virov energije, od katerih so na objektu uporabljene predvsem prednosti geotermalne in solarne energije. S pomočjo sonca proizvajajo elektriko in grejejo vodo, proizvodnjo toplote zagotavlja toplotna črpalka, z zemeljskim prenosnikom toplote pa se izvaja začetno ogrevanje ali hlajenje svežega zraka. Objekt so umestili tako, da izkorišča naravne danosti, zaokroženi vogali stavbe pa zagotavljajo manjše transmisijske izgube kot pravokotni.


Informa Echo je prejela nagrado za projekt Porabimanj - moj energetski svetovalec. Njegov namen je ozavestiti in informirati čim večje število končnih porabnikov energije o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije. Aplikacija Porabimanj omogoča izračun možnih prihrankov na štirih ključnih področjih: prevoz, električna energija, hlajenje prostorov in ogrevanje prostorov. Izračun je enostaven, saj aplikacija zahteva le vnos osnovnih podatkov. V nekaj korakih uporabnika privede do okvirnega izračuna porabljene energije, emisij ogljikovega dioksida in do stroška porabljene energije na letni ravni. Aplikacija porabniku ponudi tudi alternativne rešitve oziroma ukrepe z možnimi večjimi prihranki, lahko pa si jih po lastni izbiri preračunava sam. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika