Novica

Podpis Memoranduma o sodelovanju med MGRT in NEDO

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na svoji 109. redni seji seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in z Japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije (NEDO).

Na podlagi podpisa sporazuma o sodelovanju se lahko začne izvajanje demonstracijskega projekta pametnih skupnosti in pametnih omrežij med slovenskimi in japonskimi deležniki.

Izvedba demonstracijskega projekta pametnih skupnosti in pametnih omrežij pomeni nadgradnjo sodelovanja med slovenskimi in japonskimi podjetji in sodelovanja med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) in Japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije (NEDO) ter  Sistemskim operaterjem prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES).

Izvedba demonstracijskega projekta pametnih skupnosti in pametnih omrežij pomeni preizkus delovanja razvitih novih tehnologij in rešitev v okolju delujočih pametnih omrežij in bo prispevala tudi k energetskemu cilju vzpostavitve celostnega koncepta pametnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji. Japonsko – slovensko sodelovanje in izvedba demonstracijskega projekta ima tudi cilj spodbujanja dolgoročnih strateških partnerstev, uporabo sistemskih sprememb v aplikacijah, ki še niso na tržišču in ustrezno uporabo prostorskih in demografskih značilnosti Slovenije.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika