Novica

Podpis pogodbe za dobavo mrežnih transformatorjev

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Direktor družbe HESS d.o.o., Bogdan Barbič in direktor družbe C&G d.o.o., Marko Gabrovšek, sta 23. 7. 2014 na sedežu podjetja C&G d.o.o. v Ljubljani, podpisala pogodbo za dobavo rezervnega mrežnega transformatorja in mrežnega transformatorja za HE Brežice.

Foto:HESS

Rezervni prevezljivi mrežni transformator 117/10,5(6,3) kV se bo uporabil v primeru okvare katerega izmed mrežnih transformatorjev v hidroelektrarnah Boštanj, Arto-Blanca, Krško, Brežice, Mokrice in Vrhovo. Rezervni transformator je dimenzioniran tako, da ga je mogoče uporabiti na vseh zgoraj navedenih hidroelektrarnah in bo skladiščen na lokaciji HE Arto-Blanca.

Mrežni transformator 117/10,5 kV je namenjen za vgradnjo v HE Brežice. Moč transformatorja je 65 MVA in je dimenzioniran na obratovanje vseh treh agregatov HE Brežice.

Razpisno dokumentacijo in postopek oddaje javnega naročila je za družbo HESS d.o.o. vodilo podjetje HSE Invest d.o.o. Vrednost obeh transformatorjev znaša 1.403.905 EUR brez DDV. Dobavo obeh transformatorjev bo izvedla družba C&G d.o.o. s svojim slovenskim  podizvajalcem Kolektor Etra d.o.o.

Vir: HESS


© 2012 - 2024 Portal Energetika