Novica

Podpisan aneks med PV, HSE in TEŠ o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Potem ko so generalni direktor HSE Blaž Košorok, predsednik Uprave Premogovnika Velenje (PV) Ivan Pohorec in direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) Peter Dermol v četrtek, 17. julija 2014, podpisali aneks št. 2 k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije, so rudarji končali stavko. Zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje je s tem zagotovljeno izplačilo plač in drugih prejemkov v skladu s kolektivno pogodbo.

Na osnovi določb, ki izhajajo iz aneksa, sta Premogovniku Velenje zagotovljena stabilno poslovanje in likvidnost do konca leta 2014, s tem pa tudi nemotena dobava premoga Termoelektrarni Šoštanj, so sporočili iz Premogovnika Velenje. Pred družbo je zahtevno obdobje, v katerem bo treba začeti intenzivno izvajati ukrepe, ki so zajeti v Načrtu finančnega in poslovnega prestrukturiranja skupine Premogovnik Velenje. Ta načrt bo med drugim tudi izhodišče za določitev cene premoga v prihodnjih letih, torej tudi za nadomestni blok Teš 6 po začetku njegovega delovanja.


Po desetdnevni spontani stavki ter pogajanji med predstavniki stavkajočih z Upravo PV, HSE in TEŠ je minuli četrtek 10. julija 2014 prišlo do pisnega zagotovila, da bo takšen aneks podpisan najkasneje do 17. julija letos, zato so rudarji in ostali zaposleni v Skupini PV stavko zamrznili, s tem pa je steklo tudi delo v proizvodnem procesu.

Rudarji so med pogajanji dosegli zagotovitev izpolnjevanja kolektivne pogodbe v obsegu, kot je bilo predvideno za letošnje leto. Regres v višini skoraj 800 EUR bruto bi naj bil izplačal v dveh delih, prvi del še ta mesec, ko bodo rudarji prejeli še nagrado ob dnevu rudarjev in jubilejno nagrado. Drugi del regresa pa bo izplačan do 18. avgusta letos. Rudarji pričakujejo še redno izpolnjevanje kolektivne pogodbe, ki predvideva zagotovitev izplačil do 18. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem bodo znova sprožili stavko. 


Vir: PV, HSE

 

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika