Novica

Podpisan Memorandum o soglasju glede vsebine in ciljev spajanja trgov električne energije Italije in Slovenije, med ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarski razvoj Italijanske Republike

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Danes je bil v prostorih Ministrstva za gospodarstvo podpisan Memorandum o soglasju glede vsebine in ciljev spajanja trgov električne energije Italije in Slovenije med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarski razvoj Republike Italije. Memorandum je na slovenski strani podpisala ministrica mag. Darja Radić, na italijanski strani pa italijanski ambasador v Ljubljani Alessandro Pietromarchi.

Namen tega memoranduma je zagotovitev institucionalne podpore procesom, katerih cilj je dodeljevanje čezmejne prenosne zmogljivosti na italijansko-slovenski meji z implicitnim postopkom, tako da se na slovensko-italijanski meji organizira postopek spajanja trgov za dan vnaprej.

 

Načela in cilji projekta spajanja trgov so:

  • oblikovanje učinkovitejšega mehanizma za upravljanje čezmejne prezasedenosti v časovnem okviru za dan vnaprej, da bi podprli nastanek večjega veleprodajnega trga električne energije in s tem dosegli prirastek blaginje v EU,
  • na najmanjšo mogočo mero zmanjšati stroške udeležencev trgovanja, povezane z obratovanjem in tveganji pri trgovanju, in sicer z istočasnim razporejanjem energije in prenosnih zmogljivosti na dnevnem trgu (implicitne dražbe prenosnih pravic),
  • določitev učinkovitega cenovnega signala, ki odseva vrednost čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

 

Ustanove, vključene v projekt - nacionalna regulatorja za električno energijo, nacionalna operaterja prenosnega omrežja, nacionalni borzi za električno energijo in nacionalna operaterja trga z električno energijo, bodo določili sporazume, potrebne za izvedbo spajanja trgov. Projekt bo temeljil na faznem pristopu. Rešitve, sprejete v prvi fazi, bodo redno analizirane, da se dosežejo nadaljnje izboljšave, kot so novi produkti oziroma nova pravila in ureditve, tudi na temelju predlogov udeležencev na trgu in drugih institucij obeh udeležencev.

 

Obe ministrstvi si bosta prizadevali za sodelovanje ustanov na obeh straneh, pristojnih za različne vidike projekta, zlasti ustanov, ki opravljajo naloge v javnem interesu.  Vloga ministrstev se bo kazala tudi ob spremembi ustreznih predpisov na obeh straneh, ki so potrebni za izvedbo spajanja trgov.

 

Podpisani memorandum bo takoj po podpisu predstavljal institucionalno osnovo za delo delovne skupine, v kateri sodelujejo nacionalna regulatorja za električno energijo, nacionalna operaterja prenosnega omrežja, nacionalni borzi za električno energijo in nacionalna operaterja trga z električno energijo. Delovna skupina že deluje in je že dosegla pomembne dogovore, ki bodo predvidoma potrjeni tudi pogodbeno.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika