Novica

Podpisan Memorandum o soglasju o povezavah sever-jug v srednji in vzhodni Evropi

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Predstavniki Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Evropske unije so včeraj v Bruslju podpisali Memorandum o soglasju o povezavah sever-jug v srednji in vzhodni Evropi. Memorandum je za Slovenijo podpisal veleposlanik - stalni predstavnik Slovenije pri EU dr. Rado Genorio.

Podpis omenjenega memoranduma pomeni izraz volje, da se na ministrski ravni ustvari regionalna platforma za podporo razvoju energetske infrastrukture srednje in vzhodnoevropskih držav članic EU. Podlaga za tako ravnanje je tudi Energetski infrastrukturni paket, ki ga je Evropska komisija potrdila 17. novembra 2010, in ki določa prioritete, da bi EU lahko dosegla svoje cilje na področju energije do leta 2020. Med drugim spodbuja tudi nove metode načrtovanja infrastrukturnih projektov, ki gradijo na regionalnem povezovanju in sodelovanju kot načinu za doseganje EU ciljev.

Kar zadeva vprašanje notranjega trga z elektriko in plinom, zahteva resnično delujoč trg zadostno medsebojno povezanost nacionalnih omrežij, to pa zahteva regionalni in medregionalni pristop na področju razvoja infrastrukture kot tudi dosledno izvajanje zakonodaje. Z izvajanjem Memoranduma naj bi se pripravil regionalni pristop k reševanju teh težav.

Zaradi hitrejše umestitve načrtovane infrastrukture v prostor bo treba tudi v Sloveniji ustrezno spremeniti prostorsko zakonodajo.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2022 Portal Energetika