Novica

Podpisana pogodba o zavarovanju poroštva in pogodba o ureditvi razmerij glede TEŠ 6

Minister za finance dr. Janez Šušteršič, minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač in direktor Termoelektrarne Šoštanj Simon Tot so danes podpisali Pogodbo o ureditvi razmerij v zvezi s projektom postavitve nadomestnega bloka 6 v TE Šoštanj ter Pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije.

Sklenitev finančne konstrukcije za dokončanje projekta TEŠ dobiva končni epilog. Foto: TEŠ

Pogodba o ureditvi razmerij ureja razmerja med ministrstvom za finance, ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter Termoelektrarno Šoštanj v zvezi z izvedbo projekta oziroma zahtevami, ki jih mora skladno z določbami zakona o poroštvu za izgradnjo TEŠ 6 izpolniti družba TEŠ kot investitor projekta. S podpisom omenjene pogodbe TEŠ zagotavlja, da bo skupna investicijska vrednost projekta nižja od končne vrednosti projekta, določene v NIP (noveliranem investicijskem programu) 4 in 5, ter da bo projekt dokončan v skladu s terminskim načrtom gradnje, in sicer najkasneje do 15. februarja 2016, ko mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje. S podpisom pogodbe se TEŠ zavezuje, da proizvodnja CO2 obstoječih blokov in bloka 6 TEŠ ne bo presegla vrednosti za posamezna leta, določenih v NIP 5. Pogodba določa še, da mora biti maksimalna cena dobave premoga taka, kot je določena v NIP 5 ter minimalno donosnost projekta.

 

 


Pogodba o urejanju razmerij vsebuje tudi sankcije kršitev pogodbenih obveznosti, kjer je med drugim predviden tudi odstop uprave TEŠ brez pravice do odpravnine.

Pogodba o načinu in pogojih zavarovanja poroštva pa podrobneje opredeljuje zavarovanje poroštva. TEŠ je tako dolžan Poroku, v zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti, predložiti 5 bianko menic, podpisanih s strani TEŠ, skupaj z nepreklicno izjavo TEŠ za njihovo izpolnitev (menično izjavo). Za poroštvo bo TEŠ plačeval Poroku premijo, primerljivo premijam na finančnih trgih.


© 2012 - 2023 Portal Energetika