Novica

Podpisana pogodba za jezovno zgradbo za HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

V četrtek 10. 07. 2014 sta direktor družbe HESS, d.o.o., g. Bogdan Barbič in predsednik uprave družbe Kostak d.d., g. Miljenko Muha podpisala pogodbo za izvajanje glavnih gradbenih del za jezovno zgradbo Hidroelektrarne Brežice.

Podpis pogodbe za izvajanje glavnih gradbenih del za jezovno zgradbo HE Brežice je zadnja izmed večjih pogodb, ki so potrebne za izgradnjo energetskega dela HE Brežice (Foto: HESS).


HE Brežice je četrta v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Zgrajene in v polnem obratovanju so HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško. Gradnja hidroelektrarne je razdeljena na več razpisnih sklopov. Pripravljalna dela za HE Brežice so se pričela izvajati 25. marca 2014 in do danes je zgrajen obtočni kanal, po katerem je preusmerjena reka Sava, izvajajo se izkopi in črpanje vode ter tesnitev nasipov v gradbeni jami.

Predmet pogodbe je izvedba glavnih gradbenih del za jezovno zgradbo, ki je sestavljena iz prelivnih polj, strojnice, aneksa k strojnici, krilnih zidov ter natočne in iztočne rampe. Izvedena bodo dela na elektro in strojni gradbeni instalaciji, dela na izgradnji večnamenskega skladiščnega objekta in dela na rušitvi tesnilnih nasipov gradbene jame ter zunanjih ureditev na levem in desnem bregu reke Save. Na podlagi te pogodbe bo zgrajen tudi dostopni most čez potok Struga do HE Brežice.

 


Razpisno dokumentacijo in postopek oddaje naročila po zakonu o javnih naročilih je za družbo HESS, d.o.o. pripravilo in vodilo podjetje HSE Invest d.o.o. Vrednost pogodbenih del znaša 19.427.670 EUR, kar predstavlja približno 17 % vrednosti celotnega energetskega dela izgradnje HE Brežice. Dela na jezovni zgradbi bodo potekala v času od novembra 2014 do julija 2017.

Kostak d.d. kot glavni konzorcijski partner ter RGP d.o.o., CGP, d.d. in Kolektor Koling d.o.o., ki nastopajo kot konzorcijski partnerji, so izvajalci gradbenih del jezovne zgradbe HE Brežice. Za vse konzorcijske partnerje so dela pri izgradnji HE Brežice bistvenega pomena za nadaljnji strokovni in kadrovski razvoj. In kar je najpomembneje – ena največjih investicij v državi se nadaljuje.

Družba HESS, d.o.o. je do sedaj že podpisala pogodbe za turbinsko in generatorsko opremo, mostna dvigala in hidromehansko opremo, v kratkem bo podpisana tudi pogodba za mrežni transformator.


Vir. HESS


© 2012 - 2024 Portal Energetika