Novica

Pogajanja med stavkovnim odborom in Upravo Premogovnika Velenje

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

V torek, 1. julija 2014, so v prostorih Premogovnika Velenje (PV) potekala pogajanja med Upravo PV in stavkovnim odborom, na katerih je odbor predstavil svoje stavkovne zahteve. V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanja v velenjskem premogovniku.

Stavka rudarjev se še vedno nadaljuje, opravljajo se zgolj najnujnejša dela za zagotovitev varnosti v jami (Foto: BoBo).

Uprava Premogovnika Velenje razume skrb zaposlenih za nadaljnje delovanje Premogovnika Velenje (PV) in se strinja, da je regres pravica, ki po kolektivni pogodbi pripada zaposlenim, "  je povedal predsednik Uprave PV Ivan Pohorec. Regres je bil izplačan po ostalih družbah Skupine HSE, vendar Premogovnik Velenje zaradi zahtevne likvidnostne situacije v juniju ni imel na razpolago finančnih sredstev za izplačilo.

Ena ključnih zahtev rudarjev in vodstva Premogovnika Velenje za izboljšanje položaja rudnika in ohranitev dosedanje ravni plač rudarjev je dvig cene premoga za šoštanjsko termoelektrarno iz sedanjih 2,45 EUR/GJ na zahtevanih 3,25 EUR/GJ. To pa bi poslabšalo donosnost novega bloka TEŠ 6, čigar odprtje je pred vrati, saj bi v primeru take cene po navedbah generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Blaža Košoroka, TEŠ posloval z večmiljonsko izgubo, dražjo elektriko pa bi težko prodal na trgu.

 

Zaradi razlike med stroškovno in prodajno ceno premoga je Premogovnik v težki likvidnostni situaciji, poslovanje je zelo zahtevno, kar se odraža tudi v odvisnih družbah. Za PV in njegove hčerinske družbe je bilo s strani zunanje institucije izdelan osnutek načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranje celotne Skupine Premogovnik Velenje. V njem so razdelani potrebni ukrepi, ki zadevajo optimizacijo poslovanja, katere pa mora uprava skupaj s socialnimi partnerji še uskladiti oz. izpogajati, pri čemer pa pričakujemo konstruktivno sodelovanje tudi s strani socialnih partnerjev.


S stališči in predlogi uprave, ki jih je predsednik Uprave PV Ivan Pohorec danes predstavil na pogajanjih, bodo člani stavkovnega odbora seznanili še ostale zaposlene.

 

S strani službe za odnose z javnostmi HSE so sporočili, da verjamejo, da bodo z nadaljnjimi pogajanji dosežen sprejemljiv dogovor za obe strani. "Predvsem pa si želim, da bi za zgrešene odločitve, ki imajo milijonske posledice, končno nekdo odgovarjal,« dodaja Blaž Košorok, generalni direktor HSE.


Vir: PV, HSE


© 2012 - 2021 Portal Energetika