Novica

Pojasnilo glede prenosa Direktive 2009/119/ES o vzdrževanju minimalnih zalog nafte in naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je danes na redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov v pravni red Republike Slovenije.

Vlada odgovarja EK v zvezi s prenosom Direktive Sveta o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov v pravni red Republike Slovenije

Vlada Republike pojasnjuje, da je Republika Slovenija večji del določb direktive 2009/119/ES prenesla z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 83/12), Pravilnikom o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov (Uradni list RS, št 102/12) ter Uredbo o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati (Uradni list RS, št. 33/13).

Vsi navedeni predpisi so bili že ustrezno notificirani z vnosom objavljenih besedil v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije dne 31. 1. 2013, 12. 3. 2013 in 9. 5. 2013.

V zvezi z očitanimi neskladnostmi pa je Vlada RS sporočila, da si Republika Slovenija prizadeva, da bosta Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov in Uredba o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati, s katerima bodo te neskladnosti odpravljene, sprejeta v najkrajšem možnem času, in sicer najpozneje do konca februarja 2015. Po objavi omenjenega pravilnika in uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije bosta predpisa tudi ustrezno notificirana, in sicer z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika