Novica

Pojasnilo ministrstva glede problematike priključevanja

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za infrastrukturo ugotavlja, da prihaja do izjemnih težav pri izvajanju Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), kar resno ogroža doseganje ciljev Republike Slovenije na področju obnovljivih virov energije in povzroča nepotrebno gospodarsko škodo.

Ministrstvo tudi ugotavlja, da pri sprejemanju določenih zahtev iz SONDSEE ni bilo ustrezno utemeljena skladnost teh zahtev z načelom sorazmernosti in nediskriminacije, niso bile opravljene ustrezne analize, kaj takšne zahteve pomenijo za končnega odjemalca, prav tako ni bilo upoštevano načelo optimizacije med najvišjim celotnim izkoristkom in najnižjimi skupnimi stroški za vse vključene strani.

Zaradi nejasnosti, katera dokazila sploh štejejo za izpolnjevanje zahtev, je kršeno tudi pravilo ustavnosti in preglednosti predpisov. Vse našteto vzbuja skrb, da so trenutno veljavna navodila SONDSEE neskladna z Uredbo Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje.

Ministrstvo poziva družbo SODO, da v okviru vseh razpoložljivih možnosti v najkrajšem možnem času zagotovi nediskrimininatorne in sorazmerne zahteve za priklop proizvodnih naprav ter dostop do omrežja in tako omogoči sprostitev investicije v obnovljive vire energije, ki so nujno potrebne za okrevanje gospodarstva po epidemiji COVID-19, zeleno reformo gospodarstva in uresničitev zavez Slovenije v okviru EU.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika