Novica

Položen temeljni kamen za največjo sončno elektrarno v državi SE Prapretno

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je 3. julija 2021 položil temeljni kamen za 3,036-megavatno sončno elektrarno Prapretno, ki bo postavljena na zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov nekdanje trboveljske Termoelektrarne. Letno bo proizvedla približno 3,36 milijona kilovatnih ur električne energije, kar bo zadostovalo za oskrbo z električno energijo približno osemsto slovenskih gospodinjstev.

Foto: HSE

Investicija v sončno elektrarno Prapretno sodi v sklop novogradnje novih proizvodnih virov električne energije iz obnovljivih virov, ki je skladna tudi z usmeritvami strateških dokumentov na nivoju države.

Gradnja 2,5 milijona EUR vredne naložbe ima za skupino HSE in lokalno okolje simbolni pomen in je pomembna zaradi proizvodnje čiste električne energije in ureditve degradiranega območja. Elektrarna bo zgrajena na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov v Prapretnem pri Hrastniku, kamor je nekdanja trboveljska termoelektrarna v pol stoletja obstoja odložila devet milijonov ton mešanice žlindre in elektrofiltrskega pepela.

Skupina HSE s projektom izgradnje SE Prapretno izkorišča vse notranje potenciale, saj bo v celoti realiziran z resursi znotraj skupine. Projektno in investicijsko dokumentacijo je junija lani izdelal HSE Invest, ki je maja letos pridobil še pravnomočno gradbeno dovoljenje. Podjetje HTZ, ki je hčerinska družba Premogovnika Velenje, bo poskrbela za dobavo opreme, montažo in zagon elektrarne. Priključitev elektrarne na distribucijsko omrežje bo izvedla Elektro Ljubljana. Investitor HSE pa usklajuje vse aktivnosti na projektu.

Sončno elektrarno Prapretno bo sestavljalo 6.902 modulov moči po 440 Wp, kar prinese skupno nazivno moč 3,036 MWp. Predvidena povprečna letna proizvodnja ob ocenjenih 1.100 letnih obratovalnih urah znaša 3.362.000 kWh. Začetek obratovanja in prva proizvodnja električne energije je načrtovana do konca letošnjega leta.

Simboličnega začetka gradnje največje sončne elektrarne v Sloveniji in položitve temeljnega kamna v Prapretnem pri Hrastniku so se udeležili generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvonko Černač in župan občine Hrastnik Marko Funkl. Dogodka sta se udeležila tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrej Čuš.

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač je postavitev sončne elektrarne na degradiranem območju označil kot izjemen uspeh, ki kaže, kako uspešna je lahko sanacija takega območja. Z njim se je strinjal tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. "Začetek gradnje sončne elektrarne Prapretno je zgodba o uspehu, s katerim obračamo nov pomemben list v razvoju slovenske energetike in družbe, skrbi za okolje in izboljšanju kakovosti našega življenja nasploh. To je primer pametno naravnane razvojne politike," je izpostavil. Vrtovec je še zagotovil, da si bo vlada prizadevala za odpravo nepotrebnih birokratskih ovir pri izvajanju takšnih projektov, vse energetike pa je pozval, da prispevajo svoj delež k učinkovitemu razvoju slovenske energetike.

Vir: HSE, STA


© 2012 - 2024 Portal Energetika