Novica

Pomoč gospodarstvu zaradi energetske krize v višini 73,9 milijona evrov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 28. redni seji v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 uvrstila 15 projektov za pomoč upravičencem na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Slovenija se v letu 2022 sooča z izjemno težko situacijo na področju cen energentov, še posebej električne energije in zemeljskega plina, kar je posledica vojne v Ukrajini. Povišanje cen energije občutno vpliva na konkurenčnost gospodarstva.

Zaradi naraščanja težav v gospodarstvu zaradi kriznih razmer je bil sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju gospodarstva.  

Na podlagi zakona je bilo v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 uvrščenih 15 projektov za 1128 upravičencev v skupni višini 72,8 milijona evrov dodeljenih pomoči za blaženje visokih cen električne energije in zemeljskega plina. Za leto 2022 je načrtovana dodelitev sredstev v skupni višini 40 milijonov evrov, za leto 2023 pa v skupni višini 33,9 milijona evrov. Pomoč se dodeljuje v treh oblikah in sicer: enostavna pomoči, posebna pomoč in pomoč za energetsko intenzivna podjetja.

Dodatna dva projekta imata skupno vrednost nižjo od 600 tisoč evrov, zato zanju sklepa o uvrščanju v Načrt razvojnih programov ne sprejema vlada.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika