Novica

Ponovna obveznost plačila okoljske dajatve za fosilna goriva

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 17. dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki z današnjim dnem uvaja ponovno obveznost plačevanja dajatve CO2 za naftne derivate in zemeljski plin. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 104/2022.

S spremembo uredbe se z 2. avgustom 2022 ponovno uvaja obveznost plačila okoljske dajatve CO2 za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje), ki je bila ukinjena 21. junija 2022 zaradi ublažitve posledic povišanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov.

Vrednost dajatve CO2 se ponovno vrača na izhodišče vrednosti, kot so bile določene z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/2018).

Vrednosti obdavčitve s CO2 dajatvijo za goriva od 2. 8. 2022 znašajo:

  • bencinsko gorivo.................39,79 EUR/1000 litrov
  • dizelsko gorivo....................46,71EUR/1000 litrov
  • kurilno olje ekstra lahko......46,71 EUR/1000 litrov
  • zemeljski plin.......................3,145 EUR/MWh

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika