Novica

Ponovna regulacija cen kurilnega olja

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je na 283. dopisni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je predlagan enak način oblikovanja cen kurilnega olja kakor v obdobju pred liberalizacijo cen kurilnega olja aprila 2016. Z uredbo se omejuje maržo distributerjev na maksimalno 6 centov na liter kurilnega olja. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 166/2021.

Maloprodajna cena kurilnega olja bo z omejitvijo marže nižja za 11 %.

Podrobna analiza stanja na trgu naftnih derivatov po lanskoletni liberalizaciji cen naftnih derivatov je pokazala, da trg v Sloveniji deluje. Nobeno od podjetij ne izstopa bistveno po svojih cenah, zvišanje cen pogonskih goriv ni nesorazmerno glede na mednarodno okolje ali cene v gospodarski panogi.

Zaradi prihajajoče kurilne sezone, je Vlada Republike Slovenije posebno pozornost namenila gibanju cen kurilnega olja ekstra lahkega (KOEL). Maloprodajna cena tega energenta je v drugi polovici leta 2021 presegla mejo enega evra in je v oktobru 2021 znašala že 1,10 evra na liter. Medtem ko se davki in dajatve pri tem niso spremenili, se je marža distributerjev precej zvišala.

Vlada Republike Slovenije je tako sprejela odločitev za omejitev marž pri prodaji kurilnega olja. Z uredbo se ponovno omejuje maržo distributerjev na maksimalno 6 centov na liter kurilnega olja. Cene se bodo oblikovale na podlagi predpisane metodologije, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.

Za prvi dan povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje od 25. oktobra 2021 do 5. novembra 2021, prvi dan reguliranih cen bo 9. november 2021.

Podrobnosti

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika