Novica

Poročila o izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji potrdila »Končno poročilo o izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav za leto 2011«, »Poročilo nadzora« o izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2011 in »Poročilo o izvedbi ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav v obdobju 1999-2011«

V okviru Programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v Republiki Sloveniji je v letu 2011 družba trinajsto leto izvajala ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav. Z izvedbo sanacijskih del je bilo v letu 2011 proizvodno saniranih 12 vrtin in dokončno sanirana vrtina MS-2.


Poročilo nadzora o izvedbi del v letu 2011 je izdelal doc. dr. Željko Vukelič, univ. dipl.inž.rud.. V poročilu je potrdil, da so bila dela iz načrta ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2011, ki jih je izvajala družba Nafta Geoterm d.o.o. Lendava, izvedena kvalitetno in v roku.


V poročilu za obdobje od leta 1999 do 2011 so podane pravne osnove in podlage za izvajanje programa ter fizična realizacija programa in viri ter poraba sredstev. V obdobju od začetka izvajanje del na sanaciji rudarskih objektov in naprav od leta 1999 do konca leta 2011 je bilo saniranih 205 vrtin in 26 zbirnih postaj in razdelilnih postaj. Saniranih je bilo 58,89 km plinovodov in naftovodov. Izvedena je bila tudi sanacija izplačnih jam. Družba navaja, da je zaradi krčenja sredstev od začetno zastavljenih planov ostalo po uradnem zaključku nesaniranih še 5 vrtin, 5 izplačnih jam in 7,85 km cevovodov.


Družba je podala izjavo, da so bila opravljena sanacijska dela v skladu s sprejetimi dokumenti in strokovnimi podlagami navedenimi v izjavi.

 

Povezave na poročiila:


© 2012 - 2021 Portal Energetika